Rozšíření kalkulátoru

Aplikace cloudových služeb pro vědecké kalkulátory Casio


Aplikace CASIO EDU+ umožňuje přistupovat k dalším funkcím, které nejsou dostupné v kalkulátoru ClassWiz. Přístup je možný z chytrého telefonu nebo skenováním příslušného QR Code v kalkulátoru ClassWiz. Mezi funkce patří Draw Graph/Formula (online znázornění), Share Graph/Formula (online sdílení) a Search Method (online návod k použití).
Aplikace rovněž vyladí algoritmus skenování QR Code, aby se zlepšila jeho přesnost při používání v kalkulátoru ClassWiz.

  • App Store
  • Google play

Online znázornění

Služba vykreslování číselných vzorců/grafů propojená s engine Keisan

Vložené vzorce a data se převedou do QR Code odpovídajícího momentálnímu nastavení kalkulátoru a poté se zobrazí na jeho displeji. Číselné vzorce a grafy lze zobrazit načtením QR Code pomocí aplikace instalované do chytrého telefonu, tabletu či jiného podobného zařízení.

* QR Code je registrovanou obchodní známkou společnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a v dalších zemích.

Keisan Online Calculator poskytuje vysokou přesnost výsledků a užitečné kalkulátory pro každodenní potřebu, výuku, podnikání a výzkum.

Keisan

Převeďte si číselný vzorec do QR Code!

Zobrazení číselného vzorce

Číselné vzorce lze pomocí aplikace zobrazit na chytrém telefonu, tabletu či jiného podobném zařízení.

Zobrazení grafu

Grafy lze zobrazit na chytrých telefonech, tabletech či jiných podobných zařízeních.

Online návod k použití

Naučte se jak kalkulátor rychle ovládat pomocí funkce Direct Jump, která vás přenese v rámci návodu přímo na odpovídající informaci

Používání kalkulátoru se můžete rychle naučit následujícím postupem: zobrazením QR Code ze stránky, která odpovídá online návodu k použití a poté načtením QR Code pomocí aplikace nainstalované na chytrém telefonu, tabletu či jiném podobného zařízení. Tím zobrazíte příslušnou stránku z online návodu k použití.

Tabulka funkcí

Online znázornění

Režim Vstup/
Výstup
Graf Tabulka
Výpočet - -
Komplexní - -
N-ková soustava - -
Maticový - -
Vektorový - -
Statistika Statistika výpoč -
Data(1 proměnná) Četnost vypnuta -

Krabicový graf

Koláčový graf

Sloupcový graf

Četnost zapnuta -

Histogram

Data(2 proměnná) Četnost vypnuta -

Rozptylový graf

Regresní graf

Četnost zapnuta -

Rozptylový graf

Regresní graf

Výpočet s 1 proměnnou

Krabicový graf

-
Výpočet s 2 proměnnými - -
Regresní výp - -
Tabulka

(Pouze
matematické
nastavení)

Podrobnosti
-
Rovnice Soustava rovnic

(Pouze o 2
neznámých)

-
Polynomiální -
Nerovnost -
Poměr - -
Rozdělení Seznam -
Proměnná

(S výjimkou
inverzního
Gaussova)

-
Provádění zkoušky - -
Tabulka -

※ Data z režimu statistických výpočtů a data z režimu výpočtů z tabulky se převedou na šestimístné číselné hodnoty a poté odešlou.

※ Funkce převodu zobrazení prostřednictvím nastavení a pomocí některých příkazů nejsou podporovány.

※ Výsledky a přesnost výpočtů se mohou lišit v závislosti na vědeckém kalkulátoru.

Online návod k použití

Online návod k použití si můžete přečíst po zobrazení QR Code na níže uvedených obrazovkách a následném načtení tohoto kódu čtečkou QR Code

Obrazovka kalkulátoru
Hlavní menu
Obrazovka nastavení
Chybová obrazovka
Kromě výše uvedených -

Systémové požadavky

  • Podporované prohlížeče
    Google Chrome 41 nebo novější (Android 4.x, Android 5.x, Windows Vista, Windows7 32/64bitový, Windows 8 (8.1) 32/64bitový); Safari 7 nebo novější (iOS7, iOS8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10)
    Poznámka: Musí být povolen JavaScript.