Praktische informatie

Over het tekenen van grafieken in de formulecreatiemodus

Formule Ondersteuning tekenen van grafieken
π
sin, cos, tan
sin-1, cos-1, tan-1
sinh, cosh, tanh
sinh-1, cosh-1, tanh-1
10, ℮
×10x
log(
ln
2, x3, x, x-1
x!
Abs
RndFix
Int, Intg
improper fraction
Variable Memory
(A, B, C, D, E, F, x, y, M)
Scientific Constants
(-)
×
÷