Kalkulatorutvidelse

Nettskybasert tjenesteapp for vitenskapelige kalkulatorer fra Casio


Med appen CASIO EDU+ kan du få tilgang til funksjoner som ikke er tilgjengelig på ClassWiz, fra en smarttelefon. Du får tilgang til funksjonene ved å skanne relevant QR Code fra ClassWiz. Funksjonene inkluderer Tegn diagram/formel (nettbasert visualisering), Del diagram/formel (nettbasert deling) og Søk etter metode (netthåndbok).
Appen justerer også algoritmen for QR Code-skanning, slik at du får bedre nøyaktighet når den brukes med ClassWiz.

  • App Store
  • Google Play

Nettbasert visualisering

En numerisk formel / opptegning av diagram som er knyttet til Keisan-tjenesten

Formelen og dataene som er angitt, gjøres om til en QR Code som stemmer overens med innstillingene på kalkulatoren. Koden vises deretter på kalkulatorskjermen. Du kan vise de numeriske formlene og diagrammene ved å lese av QR Code-forekomsten med en applikasjon på en smarttelefon, et nettbrett eller en lignende enhet.

*QR Code er et registrert varemerke som tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og i andre land.

Keisan Online Calculator gir resultater med høy nøyaktighet og tilbyr nyttige kalkulatorer til hverdagsbruk, undervisning, forretningsvirksomhet og forskning.

Keisan

Konverter den numeriske formelen til en QR Code

Visning av numerisk formel

Du kan vise numeriske formler med en applikasjon på en smarttelefon, et nettbrett eller en lignende enhet.

Visning av diagram

Du kan vise diagrammer på smarttelefoner, nettbrett og lignende enheter.

Netthåndbok

Bruk Direktehopp for å lære deg hvordan du bruker kalkulatoren. Funksjonen tar deg direkte til informasjonen du trenger.

Slik kan du kjapt lære om hvordan du bruker kalkulatoren: Vis QR Code på siden som tilsvarer netthåndboken, og les av QR Code med en applikasjon på en smarttelefon, et nettbrett eller en lignende enhet. Dette viser den aktuelle siden i netthåndboken.

Funksjonstabell

Nettbasert visualisering

Modus Inndata/
utdata
Diagram Tabell
Beregning - -
Komplisert - -
Base-N - -
Matrise - -
Vektor - -
Statistics Statistisk beregning -
Data(1-Var) Frekvens av -

Med-box-diagram

Kakediagram

Stolpediagram

Frekvens på -

Histogram

Data(2-Var) Frekvens av -

Spredningsdiagram

Regresjonsdiagram

Frekvens på -

Spredningsdiagram

Regresjonsdiagram

Beregning med 1 variabel

Med-box-diagram

-
Beregning med 2 variabler - -
Regresjonsberegning - -
Tabell

(bare
Matte-innstilling)

Finn ut mer
-
Ligning Simultanligning

(bare 2 ukjente)

-
Polynom -
Ulikhet -
Forhold - -
Distribusjon Liste -
Variabel

(unntatt
omvendt
normal)

-
Bekreft - -
Regneark -

※ Dataene fra beregningsmodusen Statistics og beregningsmodusen Tabell samles i numeriske tall på 6 sifre og sendes.

※ Funksjonen for visning av konvertering via oppsett og via enkelte kommandoer støttes ikke.

※ Beregningsresultater og nøyaktighet kan variere på den vitenskapelige kalkulatoren.

Netthåndbok

Du kan vise netthåndboken ved å vise QR Code på følgende skjermbilde og lese av QR Code med en QR Code-skanner

Kalkulatorskjerm
Hovedmeny
Konfigurasjonsmeny
Feilskjermbilde
Annet enn det ovennevnte -

Systemkrav

  • Nettlesere som støttes
    Google Chrome 41 eller nyere (Android 4.x, Android 5.x, Windows Vista, Windows 7 32-biters / 64-biters, Windows 8 (8.1) 32-biters / 64-biters), Safari 7 eller nyere (iOS 7, iOS 8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10)
    Merk: JavaScript må være aktivert.