Rozszerzenie funkcji kalkulatora

Oparta na chmurze aplikacja do kalkulatorów naukowych firmy Casio


Aplikacja CASIO EDU+ udostępnia na ekranie smartfonu dodatkowe funkcje, niedostępne w kalkulatorach ClassWiz. Wystarczy zeskanować odpowiedni kod QR Code na wyświetlaczu kalkulatora ClassWiz. Dostępne są następujące funkcje: tworzenie wykresów/wzorów (Wizualizacja online), udostępnianie wykresów/wzorów (Udostępnianie online), metoda wyszukiwania (Instrukcja online).
Aplikacja dostosowuje też algorytm skanowania kodu QR Code, aby zwiększyć dokładność jego działania podczas współpracy z kalkulatorem ClassWiz.

  • Sklep App Store
  • Sklep Google Play

Wizualizacja online

Usługa tworzenia wzorów/wykresów powiązana z usługą Keisan.

Wprowadzony wzór i dane są przetwarzane na kod QR Code odpowiadający ustawieniom w kalkulatorze, a następnie wyświetlane na ekranie kalkulatora. Wzory i wykresy można wyświetlać, odczytując kod QR Code za pomocy aplikacji w smartfonie, tablecie lub podobnym urządzeniu.

* Nazwa QR Code jest zastrzeżonym znakiem towarowym DENSO WAVE INCORPORATED w Japonii i innych krajach.

Witryna Keisan Online Calculator zawiera kalkulatory o wysokiej dokładności przydatne w życiu codziennym, nauce, biznesie i badaniach.

Keisan

Przetwórz wzór na kod QR!

Wyświetlanie wzorów

Wzory można wyświetlać za pomocą aplikacji w smartfonie, tablecie lub podobnym urządzeniu.

Wyświetlanie wykresów

Wykresy można wyświetlać w smartfonach, tabletach i podobnych urządzeniach.

Instrukcja online

Dowiedz się, jak szybko skorzystać z kalkulatora, używając funkcji Direct Jump. Przenosi ona użytkownika bezpośrednio do niezbędnych informacji zawartych w instrukcji obsługi.

Aby szybko dowiedzieć się, jak korzystać z kalkulatora, należy wykonać następujące czynności: wyświetlić kod QR Code na stronie odpowiadającej instrukcji online, a następnie odczytać kod QR Code za pomocą aplikacji w smartfonie, tablecie lub podobnym urządzeniu. Spowoduje to wyświetlenie odpowiedniej strony instrukcji online.

Tabela funkcji

Wizualizacja online

Tryb Dane wejściowe/
wyjściowe
Wykres Tablica
Obliczenia - -
Zespolone - -
Podstawa N - -
Macierz - -
Wektor - -
Statystyka Obliczenia statystyczne -
Dane (1 Var.) Częstotliwość wyłączona -

Wykres pudełkowy

Wykres kołowy

Wykres słupkowy

Częstotliwość włączona -

Histogram

Dane (2 Var.) Częstotliwość wyłączona -

Wykres rozrzutu

Wykres regresji

Częstotliwość włączona -

Wykres rozrzutu

Wykres regresji

Obliczenie z jedną zmienną

Wykres pudełkowy

-
Obliczenie z dwiema zmiennymi - -
Obliczanie regresji - -
Tablica

(tylko ustawienie matematyczne)

Dowiedz się więcej
-
Równanie Układ równań

(tylko dwie niewiadome)

-
Algebraiczne (wielomian) -
Nierówność -
Stosunek - -
Rozkład Lista -
Zmienne

(z wyjątkiem odwróconego normalnego)

-
Weryfikacja - -
Arkusz kalkulacyjny -

※ Dane trybu obliczeń statystycznych i trybu obliczeń tablicowych zostaną przetworzone na liczby 6-cyfrowe, a następnie przesłane.

※ Funkcja zmiany trybu wyświetlania za pomocą konfiguracji i niektórych poleceń nie jest obsługiwana.

※ Rezultaty i dokładność obliczeń mogą się różnić w zależności od kalkulatora naukowego.

Instrukcja online

Aby wyświetlić instrukcję online, należy wyświetlić kod QR Code na kolejnym ekranie i odczytać kod QR Code skanerem kodów QR Code.

Wyświetlacz kalkulatora
Menu główne
Ekran konfiguracji
Ekran błędów
Wyłączając powyższe -

Wymagania systemowe

  • Obsługiwane przeglądarki internetowe
    Google Chrome 41 lub nowsza (systemy Android 4.x, Android 5.x, Windows Vista, Windows 7 32-bitowy lub 64-bitowy i Windows 8/8.1 32-bitowy lub 64-bitowy) Safari 7 lub nowsza (systemy iOS7, iOS8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10)
    Uwaga: należy włączyć obsługę języka JavaScript.