Rozšírenie kalkulačky

Aplikácia cloudových služieb pre vedecké kalkulačky Casio


Aplikácia CASIO EDU+ umožňuje pristupovať k ďalším funkciám, ktoré nie sú dostupné v kalkulačke ClassWiz. Prístup je možný z inteligentného telefónu alebo naskenovaním príslušného kódu QR Code v kalkulačke ClassWiz. Medzi funkcie patria vykreslenie grafu/vzorca (online vizualizácia), zdieľanie grafu/vzorca (online zdieľanie) a spôsob vyhľadávania (online príručka).
Aplikácia tiež vyladí algoritmus skenovania kódu QR Code, aby sa zlepšila jeho presnosť pri používaní v kalkulačke ClassWiz.

  • App Store
  • Google play

Online vizualizácia

Vykresľovanie číselných vzorcov a grafov prepojené so službou Keisan

Vložené vzorce a údaje sa prevedú do kódu QR Code zodpovedajúceho momentálnemu nastaveniu kalkulačky a potom sa zobrazí na jej obrazovke. Číselné vzorce a grafy je možné zobraziť načítaním kódu QR Code pomocou aplikácie nainštalovanej do inteligentného telefónu, tabletu či iného podobného zariadenia.

* QR Code je registrovaná obchodná značka spoločnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a v ďalších krajinách.

Keisan Online Calculator poskytuje vysokú presnosť výsledkov a užitočné kalkulačky pre každodennú potrebu, výuku, podnikanie a výskum.

Keisan

Preveďte si číselný vzorec na kód QR Code!

Zobrazenie číselného vzorca

Číselné vzorce je možné pomocou aplikácie zobraziť na inteligentnom telefóne, tablete či inom podobnom zariadení.

Zobrazenie grafu

Grafy je možné zobraziť na inteligentných telefónoch, tabletoch či iných podobných zariadeniach.

Online príručka

Naučte sa, ako kalkulačku rýchlo ovládať, pomocou funkcie Direct Jump, ktorá vás prenesie v rámci návodu priamo na zodpovedajúce informácie

Kalkulačku sa môžete rýchlo naučiť používať nasledujúcim postupom: zobrazením kódu QR Code zo stránky, ktorá zodpovedá online príručke a potom načítaním kódu QR Code pomocou aplikácie nainštalovanej na inteligentnom telefóne, tablete či inom podobnom zariadení. Tým zobrazíte príslušnú stránku z online príručky.

Tabuľka funkcií

Online vizualizácia

Režim Vstup/
výstup
Graf Tabuľka
Vypočítať
Komplexné
Základ-N
Matica
Vektor
Štatistika Výpočet štatistiky
Údaje (1 premenná) Frekvencia vypnutá

Škatuľový graf

Koláčový graf

Stĺpcový graf

Frekvencia zapnutá

Histogram

Údaje (2 premenné) Frekvencia vypnutá

Korelačný graf

Graf regresie

Frekvencia zapnutá

Korelačný graf

Graf regresie

Výpočet 1 prem

Škatuľový graf

Výpočet 2 prem
Výpočet regresie
Tabuľka

(Iba matematické nastavenia)

Podrobnosti
Rovnica Sústava rovníc

(Iba 2 neznáme)

Mnohočlenná
Nerovnosť
Pomer
Rozdelenie Zoznam
Premenná

(S výnimkou inverzného normálneho)

Overiť
Tabuľkový hárok

※ Údaje z režimu štatistických výpočtov a údaje z režimu výpočtov z tabuľky sa prevedú na šesťmiestne číselné hodnoty a potom sa odošlú.

※ Funkcie prevodu zobrazenia prostredníctvom nastavenia a pomocou niektorých príkazov nie sú podporované.

Výsledky a presnosť výpočtov sa môžu líšiť v závislosti od vedeckej kalkulačky.

Online príručka

Online príručku si môžete prečítať po zobrazení kódu QR Code na nižšie uvedenej obrazovke a následnom načítaní tohoto kódu čítačkou kódov QR Code

Obrazovka kalkulačky
Hlavná ponuka
Obrazovka nastavenia
Chybová obrazovka
Okrem vyššie uvedených

Systémové požiadavky

  • Podporované prehliadače
    Google Chrome 41 alebo novší (Android 4.x, Android 5.x, Windows Vista, Windows7 32-bitový/64-bitový, Windows 8 (8.1) 32-bitový/64-bitový); Safari 7 alebo novší (iOS7, iOS8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10)
    Poznámka: Musí byť povolený JavaScript.