Proširenje kalkulatora

Aplikacija usluga u oblaku za Casio naučne kalkulatore


Aplikacija CASIO EDU+ omogućava da pametnim telefonom pristupite dodatnim funkcijama koje nisu dostupne na kalkulatoru ClassWiz ako skenirate odgovarajući QR-kôd sa kalkulatora ClassWiz. Funkcije su sledeće „Crtanje grafikona/formule” (Vizuelizacija na internetu), „Deljenje grafikona/formule” (Deljenje preko interneta) i „Način pretraživanja” (Internetski priručnik).
Aplikacija takođe fino podešava algoritam za skeniranje QR-koda da bi se poboljšala preciznost kada se koristi kalkulator ClassWiz.

  • App Store
  • Google prodavnica

Vizuelizacija na internetu

Crtanje numeričke formule/grafikona povezano sa Keisan uslugom

Uneta formula i podaci se pretvaraju u QR-kôd koji se podudara sa postavkama na kalkulatoru, a zatim se prikazuje na ekranu kalkulatora. Numeričke formule i grafikoni mogu da se prikažu očitavanjem QR-koda pomoću aplikacije na pametnom telefonu, tabletu ili nekom drugom sličnom uređaju.

* QR-kôd je registrovani zaštitni znak kompanije DENSO WAVE INCORPORATED u Japanu i drugim zemljama.

Keisan internet kalkulator pruža rezultate velike preciznosti i korisne kalkulatore za svakodnevan život, učenje, posao i istraživanje.

Keisan

Pretvorite numeričku formulu u QR-kôd!

Prikaz numeričke formule

Numeričke formule mogu da se prikažu pomoću aplikacije na pametnom telefonu, tabletu ili nekom drugom sličnom uređaju.

Prikaz grafikona

Grafikoni mogu da se prikažu na pametnim telefonima, tabletima ili nekim drugim sličnim uređajima.

Internetski priručnik

Brzo saznajte kako da koristite kalkulator pomoću funkcije direktnog prebacivanja, koja će vas preneti direktno do informacija koje su vam potrebne u priručniku

Možete brzo da naučite kako da koristite kalkulator ako uradite sledeće: prikažite QR-kôd na stranici koja odgovara internetskom priručniku, a zatim pročitajte QR-kôd pomoću aplikacije na pametnom telefonu, tabletu ili sličnom uređaju. Ovo će prikazati odgovarajuću stranicu u internetskom priručniku.

Tabela sa funkcijama

Vizuelizacija na internetu

Režim Ulaz/
izlaz
Grafikon Tabela
Izračunavanje - -
Kompleksni brojevi - -
Osnova brojčanog sistema - -
Matrica - -
Vektor - -
Statistika Statistička izračunavanja -
Podaci (1 promenljiva) Isključena učestalost -

Grafikon okvira srednje vrednosti

Kružni grafikon

Trakasti grafikon

Uključena učestalost -

Histogram

Podaci (2 promenljive) Isključena učestalost -

Grafikon rasturanja

Grafikon regresije

Uključena učestalost -

Grafikon rasturanja

Grafikon regresije

Izračunavanje 1 promenljive

Grafikon okvira srednje vrednosti

-
Izračunavanje 2 promenljive - -
Izračunavanje regresije - -
Tabela

(Samo postavka za matematiku)

Saznajte više
-
Jednačina Simultana jednačina

(Samo 2 nepoznate)

-
Polinom -
Nejednačina -
Razmera - -
Raspodela Lista -
Promenljiva

(Osim inverzne normalne raspodele)

-
Potvrda - -
Unakrsna tabela -

※ Podaci u režimu statističkog izračunavanja i režimu tabelarnog izračunavanja će biti pretvoreni u numeričke brojeve sa 6 cifara, a zatim poslati.

※ Nije podržana funkcija pretvaranja prikaza pomoću podešavanja i putem nekih komandi.

※ Rezultati izračunavanja i preciznost mogu da se razlikuju na naučnom kalkulatoru.

Internetski priručnik

Možete da vidite internetski priručnik ako prikažete QR-kôd na sledećem ekranu i pročitate QR-kôd pomoću skenera QR-koda

Ekran kalkulatora
Glavni meni
Ekran podešavanja
Ekran sa greškama
Pored gorenavedenog -

Sistemski zahtevi

  • Podržani pregledači
    Google Chrome 41 ili noviji (Android 4.x, Android 5.x, Windows Vista, Windows7 32-bitni/64-bitni, Windows 8 (8.1) 32-bitni/64-bitni) Safari 7 ili noviji (iOS7, iOS8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10)
    Napomena: Mora biti omogućena podrška za JavaScript.