Calculator Extension

Molnbaserad tjänstapp för tekniska miniräknare från Casio


I appen CASIO EDU+ får du tillgång till ytterligare funktioner som inte är tillgängliga via ClassWiz på en smarttelefon, genom att du skannar motsvarande QR Code-kod från ClassWiz. Det finns funktioner som att rita diagram/formler (Onlinevisualisering), dela diagram/formler (Onlinedelning) och att söka efter metoder (Onlinemanualer).
Appen finjusterar även algoritmen för skanning av QR Code-koder för bättre noggrannhet när du använder den med ClassWiz.

  • App Store
  • Google Play

Onlinevisualisering

En Keisan-tjänst för att rita numeriska formler/diagram

Formler och data som matas in görs om till en QR Code-kod som matchar inställningarna på miniräknaren och visas sedan på miniräknarens skärm. Du kan visa numeriska formler och diagram genom att läsa QR Code-koden med en app på en smarttelefon, surfplatta eller liknande enhet.

* QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder.

Keisan Online Calculator tillhandahåller resultat med hög noggrannhet och praktiska miniräknare för vardagsbruk, studier, affärsverksamhet och forskning.

Keisan

Konvertera den numeriska formeln till en QR Code-kod!

Visning av numerisk formel

Numeriska formler kan visas med en app på en smarttelefon, surfplatta eller liknande enhet.

Diagramvisning

Diagram kan visas på smarttelefoner, surfplattor och liknande enheter.

Onlinemanualer

Lär dig att använda miniräknaren snabbt med hjälp av Direct Jump, som tar dig direkt till den information i handboken du behöver

Du kan lära dig att använda miniräknaren snabbt så här: visa QR Code-koden på sidan som motsvarar onlinemanualen och läs av QR Code-koden med en app på en smarttelefon, surfplatta eller liknande enhet. Då visas motsvarande sida i onlinemanualen.

Funktionstabell

Onlinevisualisering

Läge In-/
utdata
Diagram Tabell
Beräkna - -
Complex - -
Base-N - -
Matrix - -
Vector - -
Statistics Statistics Calc -
Data(1-Var) Frekvens av -

Låddiagram (med.)

Cirkeldiagram

Stapeldiagram

Frekvens på -

Histogram

Data(2-Var) Frekvens av -

Sambands-
diagram

Regressions-
diagram

Frekvens på -

Sambands-
diagram

Regressions-
diagram

1-variabelberäkning

Låddiagram (med.)

-
2-variabelberäkning - -
Regressionsberäkning - -
Tabell

(endast Math-
inställning)

Läs mer
-
Ekvation Ekvationssystem

(endast 2
obekanta)

-
Polynom -
Olikhet -
Förhållande - -
Distribution Lista -
Variabel

(förutom invers normal)

-
Verifiera - -
Kalkylblad -

※ Data i statistik- och tabellberäkningsläget omvandlas till 6-siffriga tal innan de skickas.

※ Funktionen för visningskonvertering stöds inte via inställning eller vissa kommandon.

※ Beräkningsresultat och noggrannhet kan variera mellan olika tekniska miniräknare.

Onlinemanualer

Du kan visa onlinemanualen genom att visa QR Code-koden på följande skärm och läsa QR Code-koden med en QR Code-skanner

Miniräknarens skärm
Huvudmenyn
Inställningsskärmen
Felskärmen
Förutom ovanstående -

Systemkrav

  • Godkända webbläsare
    Google Chrome 41 eller senare (Android 4.x, Android 5.x, Windows Vista, Windows7 32bit/64bit, Windows 8(8.1) 32bit/64bit) Safari 7 eller senare (iOS7, iOS8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10)
    Obs! JavaScript måste vara aktiverat.