CASIO EDU+

Aplikace cloudových služeb pro vědecké kalkulátory Casio

Aplikace CASIO EDU+ umožňuje přistupovat k dalším funkcím, které nejsou dostupné v kalkulátoru ClassWiz. přístup je možný z chytrého telefonu nebo skenováním příslušného QR Code v kalkulátoru ClassWiz. Mezi funkce patří Draw Graph/Formula (online znázornění), Share Graph/Formula (online sdílení) a Search Method (online návod k použití).
Aplikace rovněž vyladí algoritmus skenování QR Code, aby se zlepšila jeho přesnost při používání v kalkulátoru ClassWiz.

O aplikaci

Zapojení studentů

Funkci Class* Online Sharing (Online sdílení třídy) používejte ke slučování a porovnání skenovaných grafů a výsledků výpočtů na jedné obrazovce, například během práce ve skupině nebo při rozebírání výsledků.

 • *Třídu lze použít k zobrazení grafů a vzorců vedle sebe v prohlížeči. Příprava a správa třídy probíhá v aplikaci CASIO EDU+.

Jednoduchá kontrola pomocí historie

Funkce historie ukládá všechny naskenované QR Code. Díky tomu můžete zobrazit a kontrolovat předchozí grafy a vzorce poté, co byla data v kalkulátoru smazána.

 • App Store
 • Google play

Funkce

1 QR Code Skenování dat kalkulátoru a kreslení grafů (Online znázornění)
Zobrazení online návodu k použití kalkulátoru (Online návod k použití)
2 Class*
(Online sdílení)
Vytvoření nové třídy a její použití ke sdílení dat kalkulátoru
Zobrazení podrobností o třídě
Zobrazení třídy v prohlížeči
3 History Zobrazení předchozích QR Code
Změna předchozích nadpisů
4 Online help Zobrazení této stránky
5 Nastavení Změna nastavení aplikace

*Třídu lze použít k zobrazení grafů a vzorců vedle sebe v prohlížeči. Příprava a správa třídy probíhá v aplikaci CASIO EDU+.

Jak používat CASIO EDU+

Následující snímky obrazovky předvádějí aplikaci CASIO EDU+ v zařízení iOS.

1.Skenování QR Code v kalkulátoru ClassWiz

Zobrazte graf naskenováním QR Code v kalkulátoru ClassWiz (Online znázornění)

Příklad: Zobrazení rozptylových grafů v režimu Statistics


V kalkulátoru ClassWiz
Přepněte se do režimu Statistics
Zvolte y=a+bx
Zadejte statistická data a poté stiskněte [SHIFT] následovaný stiskem [OPTN]
Zobrazí se QR Code
V CASIO EDU+
Klepnutím na ikonu CASIO EDU+ spusťte aplikaci
Vyberte [QR Code]
Naskenujte QR Code v kalkulátoru ClassWiz

Klepnutím na „Open in Safari” (na systému Android je to volba „Open in Browser“) zobrazte graf


Zobrazte návod k použití naskenováním QR Code kalkulátoru (Online návod k použití)

Příklad: Zobrazení návodu k použití režimu Statistics


V kalkulátoru ClassWiz
Vyberte režim Statistics a poté stiskněte [SHIFT] následovaný stiskem [OPTN]
Zobrazí se QR Code

V CASIO EDU+
Vyberte [QR Code]
Naskenujte QR Code v kalkulátoru ClassWiz

Klepnutím na „Open in Safari” (na systému Android je to volba „Open in Browser“) zobrazte návod k použití


Poznámka: Při prvním otevření návodu se zobrazí Smluvní podmínky použití. Tyto podmínky je nutné přečíst a souhlasit s nimi, jinak se návod neotevře.


Skenování více QR Code

Více kódů QR Code lze skenovat za sebou, jak popisuje příručka zobrazená v CASIO EDU+.
Pravý dolní roh kalkulátoru ClassWiz zobrazuje aktuální a celkový počet kódů QR Code
Naskenujte první QR Code v aplikaci CASIO EDU+, poté stiskněte klávesu v kalkulátoru ClassWiz.
ClassWiz zobrazí další kód QR Code v sekvenci.
Naskenujte nový QR Code. Opakujte, dokud nejsou všechny kódy QR Code naskenovány.

2. Třída a online sdílení

Třída je stránka, kterou lze použít k zobrazení a správě grafů a tabulek z kódů QR Code, které byly naskenovány do aplikace CASIO EDU+. Třídu vytvoříte v CASIO EDU+.
Porovnáním nebo sloučením více sad datových údajů ve třídě je možné zobrazit studentské úkoly na obrazovce nebo displeji a porovnat výsledky práce ve skupině.

Příprava nové třídy a přidání dat v kalkulátoru ClassWiz

Vyberte [QR Code]
Naskenujte QR Code v kalkulátoru ClassWiz
Klepněte na „Share with a Class
Klepnutím na symbol + vpravo nahoře vytvořte novou třídu
Zadejte název třídy a popis, poté klepněte na „Create
Zadejte přezdívku, jejímž účelem je identifikovat skenovaná data QR Code na stránce Třída, poté klepnutím na „Share“ zobrazte data a přezdívku

Poznámka:
Pokud nebude „Třída“ použita po dobu 1 roku, bude automaticky odstraněna.
V každé třídě může být nejvíce 50 datových sad.


Přidání dat kalkulátoru do stávající třídy

Vyberte „QR Code
Naskenujte QR Code v kalkulátoru ClassWiz
Klepněte na „Share with a Class
Výběr třídy, do které budou data přidána
Zadejte přezdívku, jejímž účelem je identifikovat skenovaná data QR Code na stránce Třída, poté klepnutím na „Share“ zobrazte data a přezdívku

Zobrazení podrobností o třídě

Na této obrazovce se zobrazí podrobnosti o třídě, např. název, číslo a popis. Slouží také k přidání kódů QR Code kalkulátoru ClassWiz do třídy, zobrazení třídy v prohlížeči a odeslání e-mailu s webovou adresou (URL) třídy.
Vyberte „Class
Klepněte na ikonu třídy, kterou chcete zobrazit
Zobrazí se podrobnosti o třídě
 • 1Skenování QR Code v kalkulátoru ClassWiz a jeho přidání do třídy
 • 2Otevření v prohlížeči
 • 3Odeslání URL třídy e-mailem

Zobrazení třídy v prohlížeči

[1. způsob] Spusťte z aplikace prohlížeč

Klepnutím na „Open in Safari“ na obrazovce třídy se přepněte přímo do vybraného prohlížeče a zobrazte třídu.
(*Na zařízeních se systémem Android klepněte na „Open in Browser“)

Klepnutím na „Open in Safari“ spusťte prohlížeč Safari
(Na zařízeních se systémem Android klepněte na „Open in Browser“)

[2. způsob] Zadejte URL třídy

Zadáním čísla třídy do pole adresy (URL) prohlížeče zobrazte třídu.
Číslo třídy zjistíte na obrazovce s podrobnostmi o třídě.

http://wes.casio.com/class/w1u4-6t41-82tO-ZIL6

[3. způsob] Nastavte a zobrazte novou třídu v prohlížeči počítače

Nastavte novou třídu pomocí tlačítka „Vytvoření třídy“ ve standardním prohlížeči Windows nebo obdobné aplikaci.


Aby byla data kalkulátoru ClassWiz odeslána do nově vytvořené třídy, musíte nejdříve jedním z následujících způsobů zadat data třídy v aplikaci CASIO EDU+.


・Klikněte na ikonu QR Code ve stránce prohlížeče Třída a poté naskenujte zobrazený QR Code.

Klepněte na „Scan Class QR Code"
Klepněte na ikonu QR Code a poté naskenujte QR Code
*Obrazovka se zobrazí v prohlížeči počítače
Klepněte na „Save Class“, až bude QR Code
úspěšně naskenován.

・Zadejte číslo nově vytvořené třídy

Klepněte na „Enter Class Number
Zadejte číslo třídy a klepněte na „Done
*Obrazovka se zobrazí v prohlížeči počítače

3. Zobrazení a úprava historie


Výsledky naskenované do aplikace CASIO EDU+ se ukládají v historii aplikace.
Graafy a vzorce lze z cloudu načíst poté, co byla data v kalkulátoru smazána.


Zobrazení předchozích kódů QR Code v historii

Vyberte „History
Zobrazí se předchozí naskenované výsledky

Úprava historie

Na obrazovce úpravy historie můžete změnit název, přidat hvězdičky a odstranit položky.
Klepněte na ikonu položky, kterou chcete změnit
Zobrazí se obrazovka Úprava historie
 • 1Změna názvu
 • 2Přidání hvězdičky
 • 3Odstranění z historie

Systémové požadavky

 • Skenovatelný QR Code
  Aplikace CASIO EDU+ umí skenovat QR Code jen z kalkulátoru ClassWiz.
 • Nastavení kontrastu
  Není-li QR Code správně naskenován, zkuste snížit kontrast dle popisu v Uživatelské příručce.
 • Automatické zaostření
  Kód snímejte modelem s vestavěnou funkcí automatického zaostřování.
  Rozpoznání QR Code verze 11 nebude možné bez automatického zaostřování.
 • Zobrazovací výkon videa
  Kód snímejte zařízením disponujícím zobrazovacím výkonem videa nejméně 720p.
  Funkčnost vyzkoušena na zařízeních s následujícím zobrazovacím výkonem: 720p/1080p.
 • Vzdálenost
  Kód snímejte na vzdálenost 8 až 10 cm mezi fotoaparátem a obrazovkou s QR kódem.

  Pokud se načtení nepodaří, posouvejte zařízením nahoru a dolů a pokuste se vzdálenost měnit v rámci rozsahu 7 až 15 cm.
 • Úhel
  Nenaklápějte vůči sobě čtecí zařízení a obrazovku s QR kódem pod úhlem (α) vyšším než 15º.

  V zásadě udržujte hodnotu α na 0º; nicméně, pokud se načtení nedaří, pokuste se změnit hodnotu α v rozsahu 0º až 15º.
 • Intenzita osvětlení
  Snímání provádějte v dostatečně osvětlených místech (více než 200 lx).
  Ve tmě se nemusí rozpoznání QR Code zdařit.
 • Odražená záře zdroje světla
  Při snímání berte v potaz nejbližší okolí, aby se od QR Code neodráželo světlo.

  Při odrazu světla od QR Code se nemusí jeho rozpoznání podařit.

Systémové požadavky

Aplikace byla testována na následujících platformách. (Údaje ze srpna 2015)
Vyjadřuje výsledky společnosti CASIO.
Nezaručuje plnou funkčnost na svých platformách.

OS Zařízení Vývojář
iOS 7.1 nebo novější iPad 2 Apple Inc.
iPad Air Apple Inc.
iPad mini 3 Apple Inc.
iPhone 4s Apple Inc.
iPhone 5s Apple Inc.
iPhone 6 Apple Inc.
iPhone 6 PLUS Apple Inc.
Android 4.0 nebo novější ASUS Nexus 7(2013) Google Inc.
Lenovo YOGA Tablet 2 8 Lenovo Group Ltd.
Samsung Galaxy Tab 7 PLUS Samsung Electronics Co., Ltd
Acer ICONIA A1 Acer Inc.
Huawei Ascend P7 Huawei Technologies Co., Ltd.
LG Optimus L5 LG Electronics Inc.
Samsung Galaxy S3 mini Samsung Electronics Co., Ltd
Xiaomi Redmi 2 Xiaomi Inc.
ZTE Blade Q+ ZTE Corporation.

Apple, iPhone a iPad jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA a dalších zemích.
App Store je známka služby společnosti Apple Inc.
Jiné produkty a služby uvedené v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.