CASIO EDU+

Pilvipohjainen palvelusovellus Casio-funktiolaskimille

CASIO EDU+ -sovelluksella pääset käsiksi moniin toimintoihin, joita ei ole ClassWiz-laskimessa. Skannaa vain QR Code -koodi älypuhelimellasi ClassWizin näytöltä. Toimintoihin kuuluu muun muassa kuvaajan/kaavan piirtäminen (online-visualisointi), kuvaajan/kaavan jakaminen (online-jakaminen) ja etsi-toiminto (online-käyttöoppaat).
Sovellus myös säätää QR Code -koodin skannausalgoritmia, jolloin se on tarkempi ClassWizin kanssa käytettäessä.

Tietoja

Oppilaiden osallistaminen

Luokan* online-jakamistoiminnon avulla voit näyttää ja vertailla useita skannattuja kuvaajia ja tuloksia yhdellä näytöllä. Hyödynnä toimintoa esimerkiksi ryhmätyöskentelyn tai tulosten käsittelyn aikana.

 • *Luokan avulla kuvaajia ja kaavoja voidaan näyttää vierekkäin selaimessa. Luokkia luodaan ja niiden asetuksia hallitaan CASIO EDU+ -sovelluksessa.

Historiatoiminto helpottaa tarkistamista

Historiatoiminto tallentaa kaikki skannatut QR Code -koodit. Tämän ansiosta voit katsella aiempia kuvaajia ja kaavoja vielä senkin jälkeen, kun tiedot on poistettu laskimesta.

 • App Store
 • Google play

Ominaisuudet

1 QR Code Skannaa laskimen tiedot ja piirrä kuvaajia (online-visualisointi).
Näytä laskimen online-käyttöoppaat.
2 Class*
(Online-jakaminen)
Luo uusi luokka ja jaa sen kautta laskimien tietoja.
Katsele luokkien tietoja.
Näytä luokka selaimessa.
3 History Katsele aiempia QR Code -koodeja.
Muokkaa aiempia tietoja.
4 Online help Näytä tämä sivu.
5 Asetukset Muokkaa sovelluksen asetuksia.

*Luokan avulla kuvaajia ja kaavoja voidaan näyttää vierekkäin selaimessa. Luokkia luodaan ja niiden asetuksia hallitaan CASIO EDU+ -sovelluksessa.

CASIO EDU+ -sovelluksen käyttö

Alla olevissa kuvissa on CASIO EDU+ -sovellus iOS-laitteessa.

1.Skannaa ClassWiz-laskimen QR Code -koodi.

Kuvaajan näyttäminen skannaamalla QR Code -koodi ClassWiz-laskimesta (Online-visualisointi)

Esimerkki: Pistekaavion näyttäminen Statistics-tilassa


ClassWiz-laskimessa
Ota Statistics-tila käyttöön.
Valitse y=a+bx.
Syötä tilastotiedot ja paina ensin [SHIFT] ja sitten [OPTN].
QR Code -koodi näytetään näytössä.
CASIO EDU+ -sovelluksessa
Käynnistä sovellus napauttamalla CASIO EDU+ -kuvaketta.
Valitse [QR Code].
Skannaa ClassWiz-laskimen QR Code -koodi.

Näytä kuvaaja napauttamalla "Open in Safari" (Android-käyttöjärjestelmässä “Open in Browser”).


Käyttöoppaan näyttäminen QR Code -koodin avulla (Online-käyttöoppaat)

Esimerkki: Statistics-tilan oppaan näyttäminen


ClassWiz-laskimessa
Valitse Statistics-tila. Paina sitten [SHIFT] ja [OPTN].
QR Code -koodi näytetään näytössä.

CASIO EDU+ -sovelluksessa
Valitse [QR Code].
Skannaa ClassWiz-laskimen QR Code -koodi.

Näytä käyttöopas napauttamalla "Open in Safari" (Android-käyttöjärjestelmässä “Open in Browser”).


Huomaa: Kun avaat käyttöoppaan ensimmäistä kertaa, käyttöehdot tulevat näkyviin. Käyttöopas näytetään, kun olet lukenut ja hyväksynyt käyttöehdot.


Useiden QR Code -koodien skannaaminen

Useita QR Code -koodeja voidaan skannata peräjälkeen CASIO EDU+ -sovelluksen ohjeessa kuvatulla tavalla.
Oikeassa alakulmassa näytetään nykyisen QR Code -koodin numero / QR Code -koodien kokonaismäärä.
Skannaa ensimmäinen QR Code -koodi CASIO EDU+ -sovelluksessa ja paina ClassWiz-laskimen -näppäintä.
ClassWiz näyttää seuraavan QR Code -koodin.
Skannaa uusi QR Code -koodi. Toista, kunnes kaikki QR Code -koodit on skannattu.

2.Luokka ja online-jakaminen

Luokka on sivu, jossa voidaan näyttää ja hallita QR Code -koodien avulla CASIO EDU+ -sovellukseen skannattuja kuvaajia ja taulukoita. Luokkia voi luoda CASIO EDU+ -sovelluksessa.
Luokan avulla voi vertailla ja yhdistellä tietoja. Näin voidaan esimerkiksi näyttää ja vertailla opiskelijoiden ryhmätöiden tuloksia yhteisesti.

Uuden luokan luominen ja ClassWiz-tietojen lisääminen

Valitse [QR Code].
Skannaa ClassWiz-laskimen QR Code -koodi.
Napauta "Share with a Class".
Luo uusi luokka napauttamalla oikean yläkulman +-merkkiä.
Anna luokalle nimi ja kuvaus. Paina sitten "Create".
Luokan sivulla olevien skannattujen QR Code -koodien tiedot tunnistaa käyttäjätunnuksen perusteella. Näytä valitsemasi käyttäjätunnus ja sen tiedot napauttamalla "Share".

Huomaa:
"Luokka" poistetaan automaattisesti, jos sitä ei käytetä 1 vuoden ajan.
Luokkaan mahtuu enintään 50 tiedostoa.


Laskimen tietojen lisääminen aiemmin luotuun luokkaan

Valitse "QR Code".
Skannaa ClassWiz-laskimen QR Code -koodi.
Napauta "Share with a Class".
Valitse luokka, johon tiedot lisätään.
Luokan sivulla olevien skannattujen QR Code -koodien tiedot tunnistaa käyttäjätunnuksen perusteella. Näytä valitsemasi käyttäjätunnus ja sen tiedot napauttamalla "Share".

Luokan tietojen katselu

Tässä näytössä näytetään luokan nimi, numero, kuvaus ja muut tiedot. Tätä kautta luokkaan voidaan myös lisätä ClassWizin QR Code -koodeja, näyttää luokka selaimessa ja lähettää luokan verkko-osoite (URL) sähköpostitse.
Valitse "Class".
Napauta haluamasi luokan kuvaketta.
Luokan tiedot näytetään.
 • 1Skannaa ClassWizin QR Code -koodi ja lisää se luokkaan.
 • 2Avaa selaimessa.
 • 3Lähetä luokan URL-osoite sähköpostitse.

Luokan näyttäminen selaimessa

[Tapa 1] Luokan avaaminen sovelluksen kautta

Napauta "Open in Safari" luokan näytössä, jolloin luokka näytetään valitussa selaimessa.
(*Napauta Android-laitteissa "Open in Browser".)

Avaa Safari napauttamalla "Open in Safari".
(Napauta Android-laitteissa "Open in Browser".)

[Tapa 2] Luokan URL-osoitteen syöttäminen

Näytä luokka syöttämällä luokan numero selaimen osoitekenttään (URL).
Luokan numero näkyy luokan tietojen näytössä.

http://wes.casio.com/class/w1u4-6t41-82tO-ZIL6

[Tapa 3] Uuden luokan luominen ja näyttäminen tietokoneen selaimessa

Luo uusi luokka tavallisessa Windowsin (tai vastaavan) selaimessa alla olevan "Luo luokka" -painikkeen kautta.


Voit lähettää ClassWiz-tietoja luomaasi luokkaan vasta, kun olet syöttänyt luokan tiedot CASIO EDU+ -sovelluksessa toisella seuraavista tavoista.


・Napsauta QR Code -koodin kuvaketta luokan sivulla selaimessa ja skannaa näytetty QR Code -koodi.

Napauta "Scan Class QR Code".
*Tietokoneen selaimen näkymä.
Napauta QR Code -koodin kuvaketta ja skannaa QR Code -koodi.
Napauta "Save Class", kun QR Code -koodi
on skannattu onnistuneesti.

・Uuden luokan numeron syöttäminen

Napauta "Enter Class Number".
Syötä luokan numero ja napauta "Done".
* Tietokoneen selaimen näkymä.

3. Historian katselu ja muokkaus


CASIO EDU+ -sovellukseen skannatut tulokset tallentuvat sovelluksen historiaan.
Kuvaajat ja kaavat voi noutaa pilvestä sen jälkeen, kun tiedot on poistettu laskimesta.


Aiempien QR Code -koodien katselu historiassa

Valitse "History".
Aiemmin skannattujen tulosten luettelo näkyy näytössä.

Historian muokkaaminen

Voit muokata otsikkoa, lisätä tähtiä ja poistaa kohteita historian muokkaus -näytössä.
Napauta muokattavan kohteen -kuvaketta.
Historian muokkaus -näyttö avautuu.
 • 1Muokkaa otsikkoa.
 • 2Lisää tähti.
 • 3Poista historiasta.

Järjestelmävaatimukset

 • Skannattava QR Code -koodi
  CASIO EDU+ -sovelluksella voi skannata ainoastaan ClassWizin QR Code -koodeja.
 • Kontrastin asettaminen
  Jos QR Code -koodien skannaamisessa on ongelmia, kokeile vähentää kontrastia käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.
 • Automaattinen tarkennus
  Lue koodeja laitteella, jossa on automaattinen tarkennus.
  Version 11 QR Code -koodien lukeminen ei onnistu ilman automaattista tarkennusta.
 • Videokuvan tarkkuus
  Lue koodeja laitteella, jonka videokuvan tarkkuus on vähintään 720p.
  Toiminta testattu seuraavilla laitteilla: 720p/1080p.
 • Etäisyys
  Pidä kamera 8–10 cm:n etäisyydellä QR Code -koodista.

  Jos laite ei lue QR Code -koodia, kokeile siirtää laitetta eri etäisyyksille 7–15 cm:n välillä.
 • Kulma
  Lukulaitteen ja QR Code -koodin näytön välinen kulma (α) saa olla enintään 15º.

  Lähtökohtaisesti kulman oltava 0º, mutta jos lukuongelmia esiintyy, kokeile muuttaa kulmaa 0–15º.
 • Valaistusvoimakkuus
  Riittävä valaistus lukemiselle on 200 lx.
  Lukeminen ei välttämättä onnistu hämärässä/pimeässä.
 • Heijastuva valo
  Kiinnitä lukiessa huomiota siihen, ettei ympäristön valo heijastu QR Code -koodista.

  Lukeminen ei välttämättä onnistu valon heijastuessa QR Code -koodista.

Järjestelmävaatimukset

Sovelluksen toimivuus on testattu seuraavilla alustoilla (elokuussa 2015).
Tulokset ovat CASIOn saamia.
Täyttä toimivuutta alustoilla ei taata.

Käyttöjärjestelmä Laite Kehittäjä
iOS 7.1 tai uudempi iPad 2 Apple Inc.
iPad Air Apple Inc.
iPad mini 3 Apple Inc.
iPhone 4s Apple Inc.
iPhone 5s Apple Inc.
iPhone 6 Apple Inc.
iPhone 6 PLUS Apple Inc.
Android 4.0 tai uudempi ASUS Nexus 7(2013) Google Inc.
Lenovo YOGA Tablet 2 8 Lenovo Group Ltd.
Samsung Galaxy Tab 7 PLUS Samsung Electronics Co., Ltd
Acer ICONIA A1 Acer Inc.
Huawei Ascend P7 Huawei Technologies Co., Ltd.
LG Optimus L5 LG Electronics Inc.
Samsung Galaxy S3 mini Samsung Electronics Co., Ltd
Xiaomi Redmi 2 Xiaomi Inc.
ZTE Blade Q+ ZTE Corporation.

Apple, iPhone and iPad ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc:n tavaramerkki.
Muut yhtiö- ja tuotenimet ovat yleisesti rekisteröityjä tavaramerkkejä tai omistajiensa tavaramerkkejä.