CASIO EDU+

Felhőalapú szolgáltatási alkalmazás CASIO tudományos számológépekhez

A CASIO EDU + alkalmazás segítségével olyan további funkciókhoz férhet hozzá, amelyek a ClassWiz okostelefonról történő használata esetén nem elérhetőek; ehhez csak be kell olvasnia a megfelelő QR Code-ot a ClassWiz kijelzőjéről. A következő funkciók érhetők el: Grafikon/képlet rajzolása (Online megjelenítés), Grafikon/képlet megosztása (Online megosztás) és Módszer keresése (Online útmutató).
Az alkalmazás módosítja a QR Code beolvasási algoritmust is, hogy javítsa a beolvasás pontosságát a ClassWizzel történő használatkor.

Névjegy

A diákok aktív részvétele

Az Osztály* Online megosztás használatával beolvasott grafikonokat és számítási eredményeket kombinálhat és hasonlíthat össze egyetlen képernyőn csoportmunka vagy az eredmények megvitatása során.

 • *Az Osztály segítségével grafikonokat és képleteket jeleníthet meg egymás mellett egy böngészőben. Az Osztály beállítása és kezelése a CASIO EDU+ segítségével végezhető.

Könnyen áttekinthető adatok az Előzmények funkció révén

Az Előzmények funkció eltárolja az összes beolvasott QR Code-ot. Ennek köszönhetően megjelenítheti és áttekintheti a korábbi grafikonokat és képleteket azután is, hogy az adatokat törölték a számológépről.

 • App Store
 • Google Play

Funkciók

1 QR Code A számológép által kiszámított adatok beolvasása és grafikonok rajzolása (Online megjelenítés)
A számológép online útmutatójának megjelenítése (Online útmutató)
2 Class*
(Online megosztás)
Új Osztály létrehozása és használata a számológép által kiszámított adatok megosztására
Egy adott Osztályra vonatkozó információk megtekintése
Az Osztály megjelenítése böngészőben
3 History Korábbi QR Code-ok megtekintése
Korábbi címek módosítása
4 Online help Az oldal megjelenítése
5 Beállítások Az alkalmazás beállításainak módosítása

*Az Osztály segítségével grafikonokat és képleteket jeleníthet meg egymás mellett egy böngészőben. Az Osztály beállítása és kezelése a CASIO EDU+ segítségével végezhető.

A CASIO EDU+ használata

A képernyőképek azt mutatják be, hogyan használható a CASIO EDU+ egy iOS készüléken.

1.Olvasson be egy QR Code-ot a ClassWizből

A ClassWiz által generált QR Code beolvasásával jelenítsen meg egy grafikont (Online megjelenítés)

Példa: Szórásdiagram megjelenítése Statistics módban


ClassWizben
Lépjen be a Statistics módba
Válassza a következő képletet: y=a+bx
Adjon meg statisztikai adatokat, és nyomja meg a [SHIFT] gombot, majd az [OPTN] gombot
Megjelenik a QR Code
CASIO EDU+-ban
Az alkalmazás elindításához koppintson a CASIO EDU+ ikonra
Válassza ki a [QR Code] lehetőséget
Olvassa be a QR Code-ot a ClassWizből

A grafikon megjelenítéséhez koppintson az „Open in Safari” (Android-rendszerű készülékek esetében: „Open in Browser”) lehetőségre


A kézikönyv megjelenítése a számológép QR Code-jának beolvasásával (Online útmutató)

Példa: A Statistics mód útmutatójának megjelenítése


ClassWizben
Válassza ki a Statistics módot, és nyomja meg a [SHIFT] gombot, majd az [OPTN] gombot
Megjelenik a QR Code

CASIO EDU+-ban
Válassza ki a [QR Code] lehetőséget
Olvassa be a QR Code-ot a ClassWizből

Az útmutató megjelenítéséhez koppintson az „Open in Safari” (Android-rendszerű készülékek esetében: „Open in Browser”) lehetőségre


Megjegyzés: Ha első alkalommal jeleníti meg az útmutatót, előbb a Használati feltételek fog megjelenni. Az útmutató csak akkor jelenik meg, ha elolvasta és elfogadta a Használati feltételeket.


Több QR Code beolvasása

Több QR Code-ot is be lehet olvasni egymás után a CASIO EDU+-ban megjelenített útmutató leírása alapján.
A ClassWiz jobb alsó sarkában a jelenlegi / összes QR Code-ok száma látható
Olvassa be az első QR Code-ot a CASIO EDU+-ban, majd nyomja meg a gombot a ClassWizben.
A ClassWiz megjeleníti a sorban következő QR Code-ot.
Olvassa be az új QR Code-ot. Ismételje meg a műveletet, amíg az összes QR Code-ot be nem olvasta.

2.Osztály és Online megosztás

Az Osztály oldalon azokat a grafikonokat és táblázatokat tekintheti meg és kezelheti, amelyeket QR Code-ként olvasott be a CASIO EDU+-ba. Az Osztály a CASIO EDU+-ban hozható létre.
Az Osztály segítségével több adatkészletet hasonlíthat össze vagy kombinálhat, így lehetőség van arra, hogy egyetlen képernyőn jelenítse meg a diákok feladatait és összehasonlítsa a csoportmunka eredményeit.

Új Osztály létrehozása és ClassWiz adatok hozzáadása

Válassza ki a [QR Code] lehetőséget
Olvassa be a QR Code-ot a ClassWizből
Koppintson a „Share with a Class” lehetőségre.
Új Osztály létrehozásához koppintson a jobb felső sarokban a + szimbólumra
Adja meg az Osztály nevét és leírását, majd koppintson a „Create” lehetőségre
Adjon meg egy becenevet, amellyel azonosítani tudja a beolvasott QR Code-ot az Osztály oldalon, majd koppintson a „Share” lehetőségre az adatok és a becenév megjelenítéséhez

Megjegyzés:
Egy "Osztály" automatikusan törlésre kerül, ha nem fér hozzá 1 évig.
Minden Osztály legfeljebb 50 adatkészletet tartalmazhat.


Számológép által számított adatok hozzáadása létező Osztályhoz

Válassza ki a „QR Code” lehetőséget
Olvassa be a QR Code-ot a ClassWizből
Koppintson a „Share with a Class” lehetőségre.
Válassza ki, melyik Osztályhoz kívánja hozzáadni az adatokat
Adjon meg egy becenevet, amellyel azonosítani tudja a beolvasott QR Code-ot az Osztály oldalon, majd koppintson a „Share” lehetőségre az adatok és a becenév megjelenítéséhez

Az Osztályra vonatkozó információk megtekintése

A képernyőn olyan, az Osztályra vonatkozó információk láthatók, mint például az Osztály neve, az Osztály száma és az Osztály leírása. Emellett itt lehet ClassWiz QR Code-okat hozzáadni az Osztályhoz, megjeleníteni az Osztályt egy böngészőben, és e-mailt küldeni az Osztály webes címével (URL).
Válassza ki a „Class” lehetőséget
Koppintson a megtekinteni kívánt Osztály ikonjára
Megjelennek az Osztályra vonatkozó információk
 • 1ClassWiz QR Code beolvasása és hozzáadása az Osztályhoz
 • 2Megnyitás böngészőben
 • 3Osztály URL-jének elküldése e-mailben

Az Osztály megjelenítése böngészőben

[1. módszer] Böngésző elindítása az alkalmazásból

Koppintson az „Open in Safari” lehetőségre az Osztály képernyőn, így közvetlenül a kiválasztott böngészőre válthat, és megjelenítheti az Osztályt.
(*Android-rendszerű készülékeken koppintson az „Open in Browser” lehetőségre)

A Safari böngésző elindításához koppintson az „Open in Safari” lehetőségre
(Android-rendszerű készülékeken koppintson az „Open in Browser” lehetőségre)

[2. módszer] Az Osztály URL-címének megadása

Az Osztály megjelenítéséhez adja meg az Osztály számát a böngésző címmezőjében (URL).
Az Osztályra vonatkozó információk képernyőn ellenőrizheti, mi az Osztály száma.

http://wes.casio.com/class/w1u4-6t41-82tO-ZIL6

[3. módszer] Új Osztály beállítása és megjelenítése számítógép böngészője segítségével

Új Osztály létrehozása az alábbi „Osztály létrehozása” gomb segítségével standard böngészőben Windows vagy annak megfelelője alatt.


Ha ClassWiz adatokat akar küldeni egy újonnan létrehozott Osztályba, először az alábbi módszerek egyikével meg kell adnia az Osztályra vonatkozó adatokat a CASIO EDU+-ban.


・Kattintson a QR Code ikonra a böngésző Osztály oldalán, majd olvassa be a megjelenített QR Code-ot.

Koppintson a „Scan Class QR Code” lehetőségre
Koppintson a QR Code ikonra, majd olvassa be a QR Code-ot
*A számítógép böngészőjében megjelenített képernyő
Koppintson a „Save Class” lehetőségre a QR Code
sikeres beolvasása után

・Adja meg az Osztály számát az újonnan létrehozott Osztályhoz

Koppintson az „Enter Class Number” lehetőségre
Adja meg az Osztály számát, és koppintson a „Done” lehetőségre
* A számítógép böngészőjében megjelenített képernyő

3. Az Előzmények megtekintése és módosítása


A CASIO EDU+-ba beolvasott eredményeket az alkalmazás Előzmények funkciója tárolja el.
A grafikonok és képletek az adatoknak a számológépről való törlése után is lehívhatók a felhőből.


Korábbi QR Code-ok megtekintése az Előzményekben

Válassza ki a „History” lehetőséget
Megjelenik egy lista a korábban beolvasott eredményekkel

Előzmények szerkesztése

Az Előzmények szerkesztése képernyőn megváltoztathatja a címet, csillagokat adhat hozzá és elemeket törölhet.
Koppintson a módosítani kívánt elem ikonjára
Megjelenik az Előzmények szerkesztése képernyő
 • 1Cím módosítása
 • 2Csillag hozzáadása
 • 3Törlés az Előzményekből

Rendszerkövetelmények

 • Beolvasható QR Code
  A CASIO EDU+ csak a ClassWizből tud QR Code-okat beolvasni.
 • Kontraszt beállítása
  Ha nem tudja megfelelően beolvasni a QR Code-okat, csökkentse a kontrasztot a Használati útmutatóban olvasható leírás alapján.
 • Automatikus élességállítás
  Leolvasáshoz használjon beépített automatikus élességállítással rendelkező modellt.
  A 11-es verziószámú QR Code leolvasása automatikus élességállítás nélkül nem lehetséges.
 • Videokép felbontása
  Leolvasáshoz olyan készüléket használjon, amelynek videokép felbontása legalább 720p.
  Működését a következő készülékeken tesztelték: 720p/1080p.
 • Távolság
  Leolvasáshoz tartson a kamera és a QR Code megjelenítési képernyője között 8–10 centiméteres távolságot.

  Amennyiben nem működik a leolvasás, mozgassa a készüléket fel és le, és próbálja megváltoztatni a távolságot 7–15 cm-es tartományon belül.
 • Szög
  A leolvasó eszköz és a QR Code megjelenítési képernyője által bezárt szög (α) ne haladja meg a 15º-ot.

  Az α szög alapvetően legyen 0º; ha azonban nem működik a leolvasás, próbálja megváltoztatni az α szöget 0–15º-os tartományban.
 • A megvilágítás intenzitása
  A leolvasást megfelelő fényviszonyokat (legalább 200 lx) biztosító környezetben végezze.
  A QR Code leolvasása sötét környezetben meghiúsulhat.
 • Fényvisszaverődés
  A leolvasás során ügyeljen arra, hogy a környezeti fény ne verődjön vissza a QR Code-on.

  Fényvisszaverődés esetén a QR Code leolvasása sikertelen lehet.

Rendszerkövetelmények

Az alkalmazás működését a következő platformokon tesztelték (2015. augusztusi állapot).
Az alábbiak a CASIO által tesztelt eredményeket tükrözik.
Nem garantálja a platformokon való teljes körű működést.

Operációs rendszer Készülék Fejlesztő
iOS 7.1 vagy újabb iPad 2 Apple Inc.
iPad Air Apple Inc.
iPad mini 3 Apple Inc.
iPhone 4s Apple Inc.
iPhone 5s Apple Inc.
iPhone 6 Apple Inc.
iPhone 6 PLUS Apple Inc.
Android 4.0 vagy újabb ASUS Nexus 7(2013) Google Inc.
Lenovo YOGA Tablet 2 8 Lenovo Group Ltd.
Samsung Galaxy Tab 7 PLUS Samsung Electronics Co., Ltd
Acer ICONIA A1 Acer Inc.
Huawei Ascend P7 Huawei Technologies Co., Ltd.
LG Optimus L5 LG Electronics Inc.
Samsung Galaxy S3 mini Samsung Electronics Co., Ltd
Xiaomi Redmi 2 Xiaomi Inc.
ZTE Blade Q+ ZTE Corporation.

Az Apple, az iPhone és az iPad az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
A jelen dokumentumban megnevezett termékek és szolgáltatások a megfelelő vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.