CASIO EDU+

Nettskybasert tjenesteapp for vitenskapelige kalkulatorer fra Casio

Med appen CASIO EDU+ kan du få tilgang til funksjoner som ikke er tilgjengelig på ClassWiz, fra en smarttelefon. Du får tilgang til funksjonene ved å skanne relevant QR Code fra ClassWiz. Funksjonene inkluderer Tegn diagram/formel (nettbasert visualisering), Del diagram/formel (nettbasert deling) og Søk etter metode (netthåndbok).
Appen justerer også algoritmen for QR Code-skanning, slik at du får bedre nøyaktighet når den brukes med ClassWiz.

Om

Gjennomføre elevdeltakelse

Bruk nettbasert deling med Klasse* for å kombinere og sammenligne skannede diagrammer og beregningsresultater på samme skjerm, for eksempel under gruppearbeid eller diskusjoner.

 • *Du kan bruke Klasse til å vise diagrammer og formler side om side i en nettleser. Klasse konfigureres og administreres i CASIO EDU+.

Enkel gjennomgang med Historie-funksjonen

Historie-funksjonen lagrer alle skannede QR Codes. Dermed kan du vise og gå gjennom tidligere diagrammer og formler etter at dataene er fjernet fra kalkulatoren.

 • App Store
 • Google Play

Funksjoner

1 QR Code Skann kalkulatordata, og tegne diagrammer (nettbasert visualisering)
Vis netthåndboken for kalkulatoren
2 Class*
(nettbasert deling)
Opprett en ny Klasse, og bruk den til å dele kalkulatordata
Vis detaljer om en Klasse
Vis en Klasse i en nettleser
3 History Vis tidligere QR Codes
Endre tidligere titler
4 Online help Vis denne siden
5 Innstillinger Endre innstillinger for appen

*Du kan bruke Klasse til å vise diagrammer og formler side om side i en nettleser. Klasse konfigureres og administreres i CASIO EDU+.

Slik bruker du CASIO EDU+

Skjermbildene nedenfor viser CASIO EDU+ på en iOS-enhet.

1. Skann en QR Code fra ClassWiz

Vis et diagram ved å skanne QR Code fra ClassWiz (nettbasert visualisering)

Eksempel: Vis et spredningsplott i Statistics-modus


I ClassWiz
Åpne Statistics-modus
Velg y=a+bx
Angi statistiske data, og trykk på [SHIFT] etterfulgt av [OPTN]
QR Code vises
I CASIO EDU+
Trykk på CASIO EDU+-ikonet for å starte appen
Velg [QR Code]
Skann QR Code fra ClassWiz

Trykk på Open in Safari (for Android: Open in Browser) for å vise diagrammet


Vise håndboken ved å skanne kalkulatorens QR Code (netthåndbok)

Eksempel: Vise håndboken for Statistics-modus


I ClassWiz
Velg Statistics-modus, og trykk på [SHIFT] etterfulgt av [OPTN]
QR Code vises

I CASIO EDU+
Velg [QR Code]
Skann QR Code fra ClassWiz

Trykk på Open in Safari (for Android: Open in Browser) for å vise håndboken


Merk: Bruksvilkårene vises første gang du åpner håndboken. Du må lese gjennom og godta bruksvilkårene før du kan vise håndboken.


Skanne flere QR Codes

Du kan skanne flere QR Codes etter hverandre i en serie. Dette står beskrevet i veiledningen i CASIO EDU+.
Gjeldende / samlet antall QR Codes vises nederst til høyre i ClassWiz
Skann den første QR Code-forekomsten i CASIO EDU+, og trykk på i ClassWiz.
ClassWiz viser den neste QR Code i serien.
Skann den neste QR Code-forekomsten. Gjenta dette til alle QR Codes er skannet.

2. Klasse og nettbasert deling

En Klasse er en side du kan bruke til å vise og administrere diagrammer og tabeller fra QR Codes som er skannet inn i CASIO EDU+. Du kan opprette Klasse i CASIO EDU+.
Når du sammenligner eller kombinerer flere datasett med Klasse, kan du vise elevenes øvelser på en skjerm eller vise og sammenligne resultatene av gruppearbeid.

Konfigurere en ny Klasse og legge til ClassWiz-data

Velg [QR Code]
Skann QR Code fra ClassWiz
Trykk på Share with a Klasse
Trykk på +-symbolet øverst til høyre for å opprette en ny Klasse
Angi navn og beskrivelse for Klasse, og trykk på Create
Angi et kallenavn som identifiserer de skannede QR Code-dataene på Klasse-siden. Trykk på Share for å vise dataene og kallenavnet

Merk:
En “Klasse” er automatisk slettet hvis den ikke aksesseres under ett år.
Hver Klasse kan inneholde maksimalt 50 datasett.


Legge til kalkulatordata i en eksisterende Klasse

Velg QR Code
Skann QR Code fra ClassWiz
Trykk på Share with a Klasse
Velg Klasse-forekomsten som du vil legge til data i
Angi et kallenavn som identifiserer de skannede QR Code-dataene på Klasse-siden. Trykk på Share for å vise dataene og kallenavnet

Vise detaljer om Klasse

Dette skjermbildet viser detaljer om Klasse, blant annet navn, nummer og beskrivelse for Klasse. Dette brukes også til å legge til ClassWiz QR Codes i Klasse, vise Klasse i en nettleser og sende en e-postmelding med nettadressen (URL-koblingen) til Klasse.
Velg Klasse
Trykk på ikonet for Klasse-forekomsten du vil vise
Det vises detaljer om Klasse
 • 1Skann ClassWiz QR Code, og legg til i Klasse
 • 2Åpne i nettleser
 • 3Send URL-koblingen til Klasse via e-post

Vise Klasse i en nettleser

[Metode 1] Åpne nettleseren fra appen

Trykk på Open in Safari på Klasse-skjermbildet for å vise Klasse i nettleseren som er valgt.
(*For Android-enheter: Trykk på Open in Browser)

Trykk på Open in Safari for å starte Safari
(For Android-enheter: Trykk på Open in Browser)

[Metode 2] Angi URL-koblingen for Klasse

Angi Klasse-nummeret i adressefeltet (URL-feltet) i nettleseren for å vise Klasse.
Du kan bekrefte Klasse-nummeret fra skjermbildet med Klasse-detaljer.

http://wes.casio.com/class/w1u4-6t41-82tO-ZIL6

[Metode 3] Konfigurere og vise en ny Klasse i en nettleser på en datamaskin

Konfigurer en ny Klasse ved hjelp av knappen Creating a Klasse i en standard nettleser i Windows eller tilsvarende.


Hvis du vil sende ClassWiz-data til en nylig opprettet Klasse, må du først følge en av følgende metoder for å angi Klasse-detaljer i CASIO EDU+.


・Klikk på QR Code-ikonet på Klasse-siden i nettleseren, og skann QR Code som vises.

Trykk på Scan Class QR Code
*Skjermbildet vises i en nettleser på datamaskinen
Trykk på QR Code-ikonet, og skann QR Code
Trykk på Save Class etter at QR Code
er skannet

・Angi Klasse-nummeret for Klasse-forekomsten du nettopp opprettet

Trykk på Enter Class Number
Angi Klasse-nummeret, og trykk på Done
*Skjermbildet vises i en nettleser på datamaskinen

3. Vise og endre historikk


Resultater som skannes til CASIO EDU+, lagres i apphistorikken.
Diagrammer og formler kan hentes fra nettskyen etter at dataene er fjernet fra kalkulatoren.


Vise tidligere QR Codes i historikken

Velg History
Tidligere skannede resultater står oppført

Redigere historikk

Du kan endre tittel, legge til stjerner og slette elementer i skjermbildet Edit History.
Trykk på -ikonet for elementet du vil endre
Skjermbildet Edit History vises
 • 1Endre tittel
 • 2Legg til stjerne
 • 3Slett fra historikk

Systemkrav

 • QR Code som kan skannes
  CASIO EDU+ kan bare skanne QR Code fra ClassWiz.
 • Kontrastinnstillinger
  Hvis QR Codes ikke skannes, kan du prøve å justere kontrasten. Dette står beskrevet i brukerveiledningen.
 • Autofokus
  Les av med en modell som har innebygd autofokus.
  Det er ikke mulig å lese av Ver.11 QR Code uten autofokus.
 • Videoytelse
  Les av med en enhet som har videoytelse på minst 720p.
  Testet på følgende enheter: 720p/1080p.
 • Avstand
  Les av med 8 til 10 cm avstand mellom kameraet og QR Code.

  Hvis det ikke er mulig å lese av koden, flytter du enheten opp og ned og prøver å endre avstanden slik at enhetene er innenfor 7 og 15 cm fra hverandre.
 • Vinkel
  Ikke hold leseenheten og QR Code ved en vinkel (α) på over 15º.

  Hold α ved 0º. Hvis det ikke er mulig å lese av koden, kan du prøve å endre α innenfor 0 til 15º.
 • Lysstyrke
  Les av under tilstrekkelig lys (over 200 lx).
  Det kan hende du ikke får lest av QR Code hvis det er mørkt.
 • Blendene lys
  Vær oppmerksom på omgivelsene ved avlesning slik at det ikke reflekteres lys på QR Code.

  Det kan hende du ikke får lest av QR Code hvis det reflekteres lys på skjermen.

Systemkrav

Applikasjonen er testet og fungerer på følgende plattformer (per august 2015)
Dette representerer resultatene til CASIO.
Dette garanterer ikke at applikasjonen fungerer på disse plattformene.

Operativsystem Enhet Utvikler
iOS 7.1 eller nyere iPad 2 Apple Inc.
iPad Air Apple Inc.
iPad mini 3 Apple Inc.
iPhone 4s Apple Inc.
iPhone 5s Apple Inc.
iPhone 6 Apple Inc.
iPhone 6 PLUS Apple Inc.
Android 4.0 eller nyere ASUS Nexus 7(2013) Google Inc.
Lenovo YOGA Tablet 2 8 Lenovo Group Ltd.
Samsung Galaxy Tab 7 PLUS Samsung Electronics Co., Ltd
Acer ICONIA A1 Acer Inc.
Huawei Ascend P7 Huawei Technologies Co., Ltd.
LG Optimus L5 LG Electronics Inc.
Samsung Galaxy S3 mini Samsung Electronics Co., Ltd
Xiaomi Redmi 2 Xiaomi Inc.
ZTE Blade Q+ ZTE Corporation.

Apple, iPhone og iPad er registrerte varemerker som tilhører Apple Inc. i USA og andre land.
App Store er et tjenestemerke som tilhøre Apple Inc.
Andre selskaper og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker som tilhøre sine respektive eiere.