Oppdatert informasjon

 • 13.01.2016
  Regresjonsdiagram er nå tilgjengelig for statistikkdata med frekvens.
 • 21.12.2015
  Det er nå mulig å settetrinnstørrelse på skalaen av et diagram tegnet i tabellmodus.
 • 21.12.2015
  Formatet for skalaen på et diagram tegnet i tabellmodus ble endret.
 • 21.12.2015
  Det er nå mulig å sette minimum verdi og maksimal verdi i et diagram tegnet i enregresjonsgraf.
 • 21.12.2015
  Det er nå mulig å sette minimum verdi og maksimal verdi i et diagram tegnet i et spredningsdiagram.
 • 01.12.2015
  Det er nå mulig å sette minimum verdi og maksimal verdi i et diagram tegnet i tabellmodus.
 • 01.12.2015
  Det er nå mulig å sette synkronisering intervallet i skalaen for X-aksen og Y-aksen i et diagram tegnet i tabellmodus.
 • 25.08.2015
  Sidene om CASIO EDU+ er nå tilgjengelige.
 • 25.08.2015
  Nettbasert deling er nå tilgjengelig.
 • 30.06.2015
  Sidene er nå tilgjengelig på italiensk, tsjekkisk, polsk, ungarsk, katalansk og portugisisk.
 • 01.06.2015
  Sidene er nå tilgjengelig på arabisk, spansk (europeisk) og spansk (sør-amerikansk).
 • 22.04.2015
  Sidene er nå tilgjengelig på fransk og nederlandsk.
 • 23.03.2015
  Følgende modus støttes nå i funksjonen for nettbasert skjermvisning.
  • Komplisert
  • Base-N
  • Statistisk beregning
  • Ulikhet
  • Forhold
  • Distribusjon
  • Bekreft
  • Regneark
 • 23.03.2015
  Sidene er nå tilgjengelig på tysk.