Oparta na chmurze aplikacja do kalkulatorów naukowych firmy Casio

Aplikacja CASIO EDU+ udostępnia na ekranie smartfonu dodatkowe funkcje, niedostępne w kalkulatorach ClassWiz. Wystarczy zeskanować odpowiedni kod QR Code na wyświetlaczu kalkulatora ClassWiz. Dostępne są następujące funkcje: tworzenie wykresów/wzorów (Wizualizacja online), udostępnianie wykresów/wzorów (Udostępnianie online), metoda wyszukiwania (Instrukcja online).
Aplikacja dostosowuje też algorytm skanowania kodu QR Code, aby zwiększyć dokładność jego działania podczas współpracy z kalkulatorem ClassWiz.

Informacje

Zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach

Funkcja udostępniania klas* online umożliwia łączenie i porównywanie zeskanowanych wykresów i obliczeń na jednym ekranie, na przykład podczas pracy w grupach lub omawiania wyników.

 • * Klasa umożliwia wyświetlanie wykresów i wzorów obok siebie w oknie przeglądarki internetowej. Klasy można konfigurować i zarządzać nimi za pośrednictwem aplikacji CASIO EDU+.

Łatwe przeglądanie danych dzięki funkcji historii

Funkcja historii gromadzi wszystkie przeskanowane kody QR Code. Umożliwia wyświetlanie i przeglądanie poprzednich wykresów i wzorów nawet po usunięciu danych z pamięci kalkulatora.

 • Sklep App Store
 • Sklep Google Play

Funkcje

1 QR Code Skanowanie danych z kalkulatora i tworzenie wykresów (Wizualizacja online)
Wyświetlanie instrukcji online dot. kalkulatora (Instrukcja online)
2 Class* (klasa)
(Udostępnianie online)
Tworzenie nowej klasy i korzystanie z niej w celu udostępnienia danych z kalkulatora
Wyświetlanie szczegółów wybranej klasy
Wyświetlanie klasy w oknie przeglądarki
3 History (Historia) Wyświetlanie zapisanych kodów QR Code
Modyfikowanie poprzednich wpisów
4 Online help (Pomoc online) Wyświetlanie tej strony
5 Settings (Ustawienia) Zmiana ustawień aplikacji

* Klasa umożliwia wyświetlanie wykresów i wzorów obok siebie w oknie przeglądarki internetowej. Klasy można konfigurować i zarządzać nimi za pośrednictwem aplikacji CASIO EDU+.

Korzystanie z aplikacji CASIO EDU+

Poniższy zrzut ekranu przedstawia aplikację CASIO EDU+ na urządzeniu z systemem iOS.

1. Zeskanuj kod QR Code widoczny na ekranie kalkulatora ClassWiz

Wyświetlanie wykresu poprzez zeskanowanie kodu QR Code z ekranu kalkulatora ClassWiz (Wizualizacja online)

Przykład: wyświetlanie wykresu punktowego w trybie statystycznym.


W kalkulatorze ClassWiz
Przejdź do trybu statystycznego.
Wybierz y=a+bx.
Wprowadź dane statystyczne, naciśnij przycisk [SHIFT], a następnie przycisk [OPTN].
Zostanie wyświetlony kod QR Code.
W kalkulatorze CASIO EDU+
Dotknij ikony CASIO EDU+, aby uruchomić aplikację.
Wybierz opcję [QR Code].
Zeskanuj kod QR Code widoczny na ekranie kalkulatora ClassWiz.

Dotknij opcji „Open in Safari” (lub „Open in Browser” w przypadku urządzeń z systemem Android), aby wyświetlić wykres.


Wyświetlanie instrukcji obsługi poprzez zeskanowanie kodu QR Code (Instrukcja online)

Przykład: wyświetlanie instrukcji dot. trybu statystycznego.


W kalkulatorze ClassWiz
Wybierz tryb statystyczny, naciśnij przycisk [SHIFT], a następnie przycisk [OPTN].
Zostanie wyświetlony kod QR Code.

W kalkulatorze CASIO EDU+
Wybierz opcję [QR Code].
Zeskanuj kod QR Code widoczny na ekranie kalkulatora ClassWiz.

Dotknij opcji „Open in Safari” (lub „Open in Browser” w przypadku urządzeń z systemem Android), aby wyświetlić instrukcję obsługi.


Uwaga: przy pierwszym uruchomieniu instrukcji obsługi zostanie wyświetlony Regulamin. Aby wyświetlić instrukcję obsługi, należy zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go.


Skanowanie wielu kodów QR Code

Istnieje możliwość skanowania serii kodów QR Code. Informacje na ten temat można też znaleźć w przewodniku aplikacji CASIO EDU+.
W dolnym prawym rogu ekranu kalkulatora ClassWiz jest wyświetlany bieżący kod oraz łączna liczba kodów QR Code.
Zeskanuj pierwszy kod QR Code w aplikacji CASIO EDU+, a następnie naciśnij przycisk kalkulatora ClassWiz.
Na ekranie kalkulatora pojawi się następny kod QR Code w sekwencji.
Zeskanuj ten kod QR Code. Powtarzaj te czynności, aż zeskanujesz wszystkie kody QR Code.

2. Klasy i Udostępnianie online

Klasa to strona służąca do wyświetlania wykresów i tablic pochodzących z zeskanowanych kodów QR Code w aplikacji CASIO EDU+ oraz zarządzania nimi. Aplikacja CASIO EDU+ umożliwia tworzenie nowych klas.
Łączenie lub porównywanie wielu zestawów danych zapisanych w klasie umożliwia wyświetlanie zadań dla uczniów i porównywanie wyników pracy w grupach.

Konfigurowanie nowej klasy i dodawanie danych z kalkulatorów ClassWiz

Wybierz opcję [QR Code].
Zeskanuj kod QR Code widoczny na ekranie kalkulatora ClassWiz.
Dotknij opcji „Share with a Class”.
Dotknij symbolu + w prawym górnym rogu ekranu, aby utworzyć nową klasę.
Wprowadź nazwę klasy i jej opis, a następnie dotknij opcji „Create”.
Podaj pseudonim klasy identyfikujący dane z zeskanowanego kodu QR Code na stronie klas, a następnie dotknij opcji „Share”, aby wyświetlić dane oraz pseudonim.

Uwaga:
„Klasa” jest automatycznie usuwana, jeśli nie uzyskano do niej dostępu przez 1 rok.
Każda klasa można zawierać maksymalnie 50 zestawów danych.


Dodawanie danych z kalkulatora do istniejącej klasy

Wybierz opcję „QR Code”.
Zeskanuj kod QR Code widoczny na ekranie kalkulatora ClassWiz.
Dotknij opcji „Share with a Class”.
Wybierz klasę, do której chcesz dodać dane.
Podaj pseudonim klasy identyfikujący dane z zeskanowanego kodu QR Code na stronie klas, a następnie dotknij opcji „Share”, aby wyświetlić dane oraz pseudonim.

Wyświetlanie szczegółów klasy

Ten ekran wyświetla szczegółowe informacje o klasie: jej nazwę, numer oraz opis. Umożliwia również dodawanie do klasy kodów QR Code z kalkulatorów ClassWiz, wyświetlanie klasy w oknie przeglądarki i wysyłanie wiadomości e-mail zawierających adres URL klasy.
Wybierz opcję „Class”.
Dotknij ikony klasy, którą chcesz wyświetlić.
Zostaną wyświetlone szczegóły tej klasy.
 • 1 Skanowanie kodu QR Code z ekranu kalkulatora ClassWiz i dodawanie go do klasy
 • 2 Otwieranie klasy w oknie przeglądarki
 • 3 Wysyłanie wiadomości e-mail z adresem URL klasy

Wyświetlanie klasy w oknie przeglądarki

[Metoda 1] Uruchamianie przeglądarki internetowej z poziomu aplikacji

Dotknij opcji „Open in Safari” na ekranie klasy, aby wyświetlić tę klasę bezpośrednio w oknie wybranej przeglądarki.
(* W urządzeniach z systemem Android dotknij opcji „Open in Browser”).

Dotknij opcji "Open in Safari", aby uruchomić przeglądarkę Safari.
(W urządzeniach z systemem Android dotknij opcji „Open in Browser”).

[Metoda 2] Wprowadzanie adresu URL klasy

Wprowadź numer klasy w polu adresu (URL) przeglądarki, aby wyświetlić tę klasę.
Numer znajduje się na ekranie informacji o wybranej klasie.

http://wes.casio.com/class/w1u4-6t41-82tO-ZIL6

[Metoda 3] Konfiguracja i wyświetlanie nowej kasy w oknie komputerowej przeglądarki internetowej

Naciśnij poniższy przycisk „Tworzenie klasy”, aby skonfigurować nową klasę za pośrednictwem przeglądarki internetowej w systemie Windows.


Aby wysłać dane z kalkulatora ClassWiz do nowej klasy, należy najpierw skorzystać z jednej z następujących metod w celu wprowadzenia informacji o klasie w aplikacji CASIO EDU+.


・Kliknięcie ikony kodu QR Code na stronie klasy w oknie przeglądarki internetowej, a następnie zeskanowanie wyświetlonego kodu QR Code

Dotknij opcji „Scan Class QR Code”.
Dotknij ikony kodu QR Code, a następnie zeskanuj kod.
* Zrzut ekranu z okna komputerowej przeglądarki internetowej
Po zeskanowaniu kodu QR Code dotknij opcji „Save Class”.
has been successfully scanned

・Wprowadzenie numeru nowo utworzonej klasy

Dotnij opcji „Enter Class Number”.
Wprowadź numer klasy, a następnie dotknij opcji „Done”.
* Zrzut ekranu z okna komputerowej przeglądarki internetowej

3. Przeglądanie i modyfikowanie historii


Historia aplikacji CASIO EDU+ zawiera wszystkie zeskanowane dane.
Dane, które zostały usunięte z kalkulatora, można odzyskać z pamięci w chmurze.


Wyświetlanie historii kodów QR Code

Wybierz opcję „History”.
Zostanie wyświetlona lista zeskanowanych danych.

Edytowanie historii

Na ekranie edycji historii można zmieniać nazwy wpisów, oznaczać je gwiazdkami lub usuwać.
Dotknij ikony wpisu, który chcesz zmodyfikować.
Zostanie wyświetlony ekran edycji historii.
 • 1 Zmiana nazwy wpisu
 • 2 Oznaczanie wpisu gwiazdką
 • 3 Usuwanie wpisu z historii

Wymagania systemowe

 • Kod QR Code do zeskanowania
  Aplikacja CASIO EDU+ umożliwia skanowanie kodów QR Code pochodzących wyłącznie z ekranów kalkulatorów ClassWiz.
 • Ustawienie kontrastu
  Jeśli dany kod QR Code nie zostanie zeskanowany poprawnie, zmniejsz kontrast zgodnie z opisem w Instrukcji obsługi.
 • Automatyczne ustawianie ostrości (autofokus)
  Kody QR Code należy odczytywać za pomocą urządzeń wyposażonych w funkcję autofokusa.
  Odczytywanie kodów QR Code w wersji 11 jest niemożliwe bez użycia autofokusa.
 • Rozdzielczość ekranu
  Kody QR Code należy odczytywać za pomocą urządzeń obsługujących rozdzielczość powyżej 720p.
  Działanie zostało potwierdzone na urządzeniach obsługujących rozdzielczości: 720p/1080p.
 • Odległość
  Kody QR Code należy odczytywać z zachowaniem odległości od 8 do 10 cm między kamerą a ekranem wyświetlającym kod QR Code.

  Jeśli odczyt jest niemożliwy, podnieść i opuścić urządzenie oraz spróbować zmienić odległość w zakresie od 7 do 15 cm.
 • Kąt
  Nie ustawiać narzędzia odczytującego pod kątem przekraczającym 15º (α) w stosunku do ekranu wyświetlającego kod QR Code.

  Najlepiej utrzymać wartość α na poziomie 0º. Jeśli to niemożliwe, spróbować zmienić kąt w zakresie od 0 do 15º.
 • Natężenie oświetlenia
  Kody QR Code należy odczytywać w odpowiednim oświetleniu (ponad 200 luksów).
  W przeciwnym razie odczytanie kodu QR Code może być niemożliwe.
 • Blask odbitego światła
  Kod QR Code należy odczytywać w taki sposób, aby światło się od niego nie odbijało.

  Odczytanie kodu QR Code, od którego odbija się światło, może być niemożliwe.

Wymagania systemowe

Działanie aplikacji zostało przetestowane na następujących platformach (stan na sierpień 2015 r.).
Poniższa tabela przedstawia wyniki testów przeprowadzonych przez firmę CASIO.
Nie możemy zagwarantować w pełni sprawnego działania na innych platformach.

System operacyjny Urządzenie Producent
iOS 7.1 lub nowszy iPad 2 Apple Inc.
iPad Air Apple Inc.
iPad mini 3 Apple Inc.
iPhone 4s Apple Inc.
iPhone 5s Apple Inc.
iPhone 6 Apple Inc.
iPhone 6 PLUS Apple Inc.
Android 4.0 lub nowszy ASUS Nexus 7(2013) Google Inc.
Lenovo YOGA Tablet 2 8 Lenovo Group Ltd.
Samsung Galaxy Tab 7 PLUS Samsung Electronics Co., Ltd
Acer ICONIA A1 Acer Inc.
Huawei Ascend P7 Huawei Technologies Co., Ltd.
LG Optimus L5 LG Electronics Inc.
Samsung Galaxy S3 mini Samsung Electronics Co., Ltd
Xiaomi Redmi 2 Xiaomi Inc.
ZTE Blade Q+ ZTE Corporation.

Apple, iPhone i iPad są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.
Inne produkty i usługi wymienione w tym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.