Informacje o aktualizacjach

 • 13.01.2016
  Wykres regresji jest teraz dostępny dla danych statystycznych z częstością.
 • 21.12.2015
  Można teraz ustawić krok skali na wykresie rysowanym w trybie Tabela.
 • 21.12.2015
  Zmieniono format skali wykresu rysowanego w trybie Tabela.
 • 21.12.2015
  Można teraz ustawić minimalną i maksymalną wartość na wykresie regresji.
 • 21.12.2015
  Można teraz ustawić minimalną i maksymalną wartość na wykresie punktowym.
 • 01.12.2015
  Można teraz ustawić minimalną i maksymalną wartość na wykresie rysowanym w trybie Tabela.
 • 01.12.2015
  Można teraz ustawić synchronizację odstępu jednostek osi X i osi Y na wykresie rysowanym w trybie Tabela.
 • 25.08.2015
  Dodano strony z informacjami o aplikacji CASIO EDU+.
 • 25.08.2015
  Dodano informacje o funkcji Udostępnianie online.
 • 30.06.2015
  Udostępniono strony w następujących wersjach językowych: włoska, czeska, polska, węgierska, katalońska i portugalska.
 • 01.06.2015
  Udostępniono strony w następujących wersjach językowych: arabska, hiszpańska (europejska) i hiszpańska (południowoamerykańska).
 • 22.04.2015
  Udostępniono strony w następujących wersjach językowych: francuska i holenderska.
 • 23.03.2015
  Następujący tryb jest teraz obsługiwany przez funkcję wyświetlania ekranu online.
  • Zespolone
  • Podstawa N
  • Obliczenia statystyczne
  • Nierówność
  • Stosunek
  • Rozkład
  • Weryfikacja
  • Arkusz kalkulacyjny
 • 23.03.2015
  Udostępniono stronę w niemieckiej wersji językowej.