Информације о ажурирању

 • 13.1.2016.
  Графикон регресије је сада доступан за статистичке податке са учесталошћу.
 • 21.12.2015.
  Сада је могуће подешавање величине корака скале на графикону који се црта у режиму „Table” (Табела).
 • 21.12.2015.
  Промењен је формат скале на графикону који се црта у режиму „Table” (Табела).
 • 21.12.2015.
  Сада је могуће постављање минималне вредности и максималне вредности на графикону регресије.
 • 21.12.2015.
  Сада је могуће постављање минималне вредности и максималне вредности на дијаграму растурања.
 • 1.12.2015.
  Сада је могуће постављање минималне вредности и максималне вредности на графикону који се црта у режиму „Table” (Табела).
 • 1.12.2015.
  Сада је могуће постављање синхронизације интервала скале за X-осу и Y-осу на графикону који се црта у режиму „Table” (Табела).
 • 25.8.2015.
  Сада су доступне странице апликације CASIO EDU+.
 • 25.8.2015.
  Сада је доступно дељење преко интернета.
 • 30.6.2015.
  Сада су доступне странице на италијанском, пољском, мађарском, каталонском и португалском.
 • 1.6.2015.
  Сада су доступне странице на арапском, шпанском (европском) и шпанском (јужноамеричком).
 • 22.4.2015.
  Сада су доступне странице на француском и холандском.
 • 23.3.2015.
  Следећи режим је сада подржан у функцији приказа интернетског екрана.
  • Комплексни бројеви
  • Основа бројчаног система
  • Статистичка израчунавања
  • Неједначина
  • Размера
  • Расподела
  • Потврда
  • Унакрсна табела
 • 23.3.2015.
  Сада су доступне странице на немачком.