CASIO EDU+

Aplikacija usluga u oblaku za Casio naučne kalkulatore

Aplikacija CASIO EDU+ omogućava da pametnim telefonom pristupite dodatnim funkcijama koje nisu dostupne na kalkulatoru ClassWiz ako skenirate odgovarajući QR-kôd sa kalkulatora ClassWiz. Funkcije su sledeće „Crtanje grafikona/formule” (Vizuelizacija na internetu), „Deljenje grafikona/formule” (Deljenje preko interneta) i „Način pretraživanja” (Internetski priručnik).
Aplikacija takođe fino podešava algoritam za skeniranje QR-koda da bi se poboljšala preciznost kada se koristi kalkulator ClassWiz.

Više informacija

Ostvarivanje učestvovanja studenata

Koristite deljenje časa* preko interneta da biste kombinovali i upoređivali skenirane grafikone i rezultate izračunavanja na jednom ekranu, na primer, tokom grupnog rada ili kada razgovarate o rezultatima.

 • *Čas može da se koristi za naporedan prikaz grafikona i formula u pregledaču. Čas se podešava i upravlja njime u aplikaciji CASIO EDU+.

Lak pregled pomoću funkcije istorije

Funkcija istorije čuva sve skenirane QR-kodove. Ovo omogućava da prikažete i pregledate prethodne grafikone i formule nakon što se podaci obrišu iz kalkulatora.

 • App Store
 • Google prodavnica

Funkcije

1 QR Code (QR-kôd) Skenira podatke na kalkulatoru i crta grafikon (Vizuelizacija na internetu)
Prikazuje internetski priručnik za kalkulator (Internetski priručnik)
2 Class (Čas)*
(Deljenje preko interneta)
Pravi novi čas i koristi ga za deljenje podataka sa kalkulatora
Prikazuje detalje časa
Prikazuje čas u pregledaču
3 History (Istorija) Prikaz prethodnih QR-kodova
Izmena prethodnih naslova
4 Online help (Pomoć na internetu) Prikaz ove stranice
5 Settings (Postavke) Izmena postavki aplikacije

*Čas može da se koristi za naporedan prikaz grafikona i formula u pregledaču. Čas se podešava i upravlja njime u aplikaciji CASIO EDU+.

Kako se koristi CASIO EDU+

Snimci ekrana u nastavku prikazuju aplikaciju CASIO EDU+ na iOS uređaju.

1.Skenirajte QR-kôd sa kalkulatora ClassWiz

Prikazivanje grafikona pomoću skeniranja QR-koda iz kalkulatora ClassWiz (Vizuelizacija na internetu)

Primer: Prikaz dijagrama rasturanja u režimu „Statistics” (Statistika)


Na kalkulatoru ClassWiz
Otvorite režim „Statistics” (Statistika)
Izaberite y=a+bx
Unesite statističke podatke, zatim pritisnite dugme [SHIFT], pa dugme [OPTN]
Prikazaće se QR-kôd
U aplikaciji CASIO EDU+
Dodirnite ikonu CASIO EDU+ da biste pokrenuli aplikaciju
Izaberite [QR Code] (QR-kôd)
Skenirajte QR-kôd sa kalkulatora ClassWiz

Dodirnite „Open in Safari” (Otvori u programu Safari) (na sistemu Android, „Open in Browser” (Otvori u pregledaču)) da biste prikazali grafikon


Prikaz priručnika skeniranjem QR-koda na kalkulatoru (Internetski priručnik)

Primer: Prikaz priručnika za režim „Statistics” (Statistika)


Na kalkulatoru ClassWiz
Izaberite režim „Statistics” (Statistika), zatim pritisnite dugme [SHIFT], pa dugme [OPTN]
Prikazaće se QR-kôd

U aplikaciji CASIO EDU+
Izaberite [QR Code] (QR-kôd)
Skenirajte QR-kôd sa kalkulatora ClassWiz

Dodirnite „Open in Safari” (Otvori u programu Safari) (na sistemu Android, „Open in Browser” (Otvori u pregledaču)) da biste prikazali priručnik


Napomena: Prvi put kada pristupite priručniku prikazaće se uslovi korišćenja. Treba da pročitate i prihvatite uslove korišćenja pre nego što se prikaže priručnik.


Skeniranje više QR-kodova

Možete da skenirate više QR-kodova u nizu kao što je opisano u uputstvu koje se prikazuje u aplikaciji CASIO EDU+.
U donjem desnom uglu kalkulatora ClassWiz se prikazuje trenutan/ukupan broj QR-kodova
Skenirajte prvi QR-kôd u aplikaciji CASIO EDU+, a zatim pritisnite taster na kalkulatoru ClassWiz.
Kalkulator ClassWiz prikazuje sledeći QR-kôd u nizu.
Skenirajte novi QR-kôd. Ponavljajte ovo dok svi QR-kodovi ne budu skenirani.

2.Čas i deljenje preko interneta

Čas je stranica koja može da se koristi za prikaz i upravljanje grafikonima i tabelama iz QR-kodova koji su skenirani u aplikaciju CASIO EDU+. Čas može da se napravi u aplikaciji CASIO EDU+.
Upoređivanjem ili kombinovanjem više skupova podataka u času možete da prikažete studentske vežbe na ekranu ili da prikažete i uporedite rezultate grupnog rada.

Podešavanje novog časa i dodavanje podataka iz kalkulatora ClassWiz

Izaberite [QR Code] (QR-kôd)
Skenirajte QR-kôd sa kalkulatora ClassWiz
Dodirnite „Share with a Class” (Deli u času)
Dodirnite simbol + u gornjem desnom uglu da biste napravili novi čas
Unesite naziv i opis časa, a zatim dodirnite opciju „Create” (Napravi)
Navedite nadimak da biste identifikovali podatke o skeniranom QR-kodu na stranici časa, a zatim dodirnite „Share” (Podeli) da biste prikazali podatke i nadimak

Napomena:
„Čas” se automatski briše ako mu se ne pristupi 1 godinu.
Svaki čas može da sadrži maksimalno 50 skupova podataka.


Dodavanje podataka iz kalkulatora postojećem času

Izaberite „QR Code” (QR-kôd)
Skenirajte QR-kôd sa kalkulatora ClassWiz
Dodirnite „Share with a Class” (Deli u času)
Izaberite čas u koji želite da dodate podatke
Navedite nadimak da biste identifikovali podatke o skeniranom QR-kodu na stranici časa, a zatim dodirnite „Share” (Podeli) da biste prikazali podatke i nadimak

Prikaz detalja o času

Ovaj ekran prikazuje detalje o času, kao što su naziv časa, broj časa i opis časa. On se takođe koristi za dodavanje ClassWiz QR-kodova u čas, prikaz časa u pregledaču i slanje poruka e-pošte sa veb-adresom (URL-om) časa.
Izaberite „Class” (Čas)
Dodirnite ikonu časa koji želite da vidite
Prikazaće se detalji o času
 • 1Skenirajte ClassWiz QR-kôd i dodajte ga u čas
 • 2Otvorite u pregledaču
 • 3Pošaljite URL časa e-poštom

Prikaz časa u pregledaču

[1. način] Pokrenite pregledač iz aplikacije

Dodirnite „Open in Safari” (Otvori u programu Safari) na ekranu časa da biste prešli direktno u izabrani pregledač i prikazali čas.
(*Na Android uređajima dodirnite „Open in Browser” (Otvori u pregledaču))

Dodirnite „Open in Safari” (Otvori u programu Safari) da biste pokrenuli program Safari
(Na Android uređajima dodirnite „Open in Browser” (Otvori u pregledaču))

[2. način] Unesite URL časa

Unesite broj časa u polje za adresu (URL) u pregledaču da biste prikazali čas.
Možete da potvrdite broj časa na ekranu sa detaljima o času.

http://wes.casio.com/class/w1u4-6t41-82tO-ZIL6

[3. način] Podesite i prikažite novi čas u pregledaču na računaru

Podesite novi čas pomoću sledećeg dugmeta „Pravljenje časa” u standardnom pregledaču u sistemu Windows ili odgovarajućoj zameni.


Da biste poslali podatke iz kalkulatora ClassWiz u novi čas, morate prvo da koristite neki od sledećih načina za unos detalja o času u aplikaciju CASIO EDU+.


・Kliknite na ikonu QR-koda na stranici časa u pregledaču, a zatim skenirajte prikazani QR-kôd.

Dodirnite „Scan Class QR Code” (Skeniraj QR-kôd časa)
*Ekran prikazan u pregledaču na računaru
Dodirnite ikonu QR-koda, a zatim skenirajte QR-kôd
Dodirnite „Save Class” (Sačuvaj čas) posle uspešnog
skeniranja QR-koda

・Unesite broj časa za novi čas

Dodirnite „Enter Class Number” (Unesi broj časa)
Unesite broj časa i dodirnite „Done” (Gotovo)
* Ekran prikazan u pregledaču na računaru

3. Prikaz i menjanje istorije


Rezultati koji su skenirani u aplikaciji CASIO EDU+ čuvaju se u istoriji aplikacije.
Grafikoni i formule mogu da se preuzmu iz oblaka nakon što se podaci obrišu iz kalkulatora.


Prikaz prethodnih QR-kodova u istoriji

Izaberite „History” (Istorija)
Prikazuje se lista prethodno skeniranih rezultata

Uređivanje istorije

Možete da promenite naslov, dodate zvezdice i izbrišete stavke na ekranu „Edit History” (Uređivanje istorije).
Dodirnite ikonu kod stavke koju želite da izmenite
Pojaviće se ekran „Edit History” (Uređivanje istorije)
 • 1Promenite naslov
 • 2Dodajte zvezdicu
 • 3Izbrišite iz istorije

Sistemski zahtevi

 • QR-kôd koji može da se skenira
  Aplikacija CASIO EDU+ može da skenira QR-kôd samo sa kalkulatora ClassWiz.
 • Postavka kontrasta
  Ako QR-kodovi ne mogu dobro da se skeniraju, pokušajte da smanjite kontrast kao što je opisano u korisničkom uputstvu.
 • Automatsko fokusiranje
  Čitajte kôd pomoću modela koji ima ugrađenu funkciju automatskog fokusiranja.
  Čitanje QR-koda ver. 11 neće biti moguće bez automatskog fokusiranja.
 • Performanse video slike
  Čitajte kôd pomoću uređaja čije su performanse video slike bolje od rezolucije 720p.
  Testirano je da radi na sledećim uređajima: 720p/1080p.
 • Rastojanje
  Čitajte kôd sa rastojanja od 8 do 10 cm između kamere i ekrana sa prikazanim QR-kodom.

  Ako čitanje nije moguće, pomerite uređaj nagore ili nadole i pokušajte da promenite rastojanje unutar vrednosti od 7 do 15 cm.
 • Ugao
  Nemojte dozvoliti da ugao (α) između uređaja koji očitava kôd i ekrana sa prikazanim QR-kodom bude veći od 15º.

  Trudite se da ugao α bude 0º; međutim, ako čitanje nije moguće, pokušajte da menjate α u opsegu od 0 do 15º.
 • Intenzitet osvetljenja
  Čitajte kôd tamo gde ima dovoljno svetla (više od 200 luksa).
  Čitanje QR-koda možda neće biti moguće u mraku.
 • Odsjaj svetla
  Prilikom čitanja koda obratite pažnju na okruženje tako da nema odsjaja svetla na QR-kodu.

  Čitanje QR-koda možda neće biti moguće ako ima odsjaja svetla.

Sistemski zahtevi

Aplikacija je testirana da radi na sledećim platformama. (Od avgusta 2015. godine)
Ona predstavlja rezultate koje je dobila kompanija CASIO.
Ovo ne garantuje da će aplikacija raditi na svim platformama.

Operativni sistem Uređaj Proizvođač
iOS 7.1 noviji iPad 2 Apple Inc.
iPad Air Apple Inc.
iPad mini 3 Apple Inc.
iPhone 4s Apple Inc.
iPhone 5s Apple Inc.
iPhone 6 Apple Inc.
iPhone 6 PLUS Apple Inc.
Android 4.0 ili noviji ASUS Nexus 7(2013) Google Inc.
Lenovo YOGA Tablet 2 8 Lenovo Group Ltd.
Samsung Galaxy Tab 7 PLUS Samsung Electronics Co., Ltd
Acer ICONIA A1 Acer Inc.
Huawei Ascend P7 Huawei Technologies Co., Ltd.
LG Optimus L5 LG Electronics Inc.
Samsung Galaxy S3 mini Samsung Electronics Co., Ltd
Xiaomi Redmi 2 Xiaomi Inc.
ZTE Blade Q+ ZTE Corporation.

Apple, iPhone i iPad su registrovani zaštitni znakovi kompanije Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i na drugim teritorijama.
App Store je uslužni znak kompanije Apple Inc.
Drugi proizvodi i usluge navedeni u ovom dokumentu su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi odgovarajućih kompanija.