Informacije o ažuriranju

 • 13.1.2016.
  Grafikon regresije je sada dostupan za statističke podatke sa učestalošću.
 • 21.12.2015.
  Sada je moguće podešavanje veličine koraka skale na grafikonu koji se crta u režimu „Table” (Tabela).
 • 21.12.2015.
  Promenjen je format skale na grafikonu koji se crta u režimu „Table” (Tabela).
 • 21.12.2015.
  Sada je moguće postavljanje minimalne vrednosti i maksimalne vrednosti na grafikonu regresije.
 • 21.12.2015.
  Sada je moguće postavljanje minimalne vrednosti i maksimalne vrednosti na dijagramu rasturanja.
 • 1.12.2015.
  Sada je moguće postavljanje minimalne vrednosti i maksimalne vrednosti na grafikonu koji se crta u režimu „Table” (Tabela).
 • 1.12.2015.
  Sada je moguće postavljanje sinhronizacije intervala skale za X-osu i Y-osu na grafikonu koji se crta u režimu „Table” (Tabela).
 • 25.8.2015.
  Sada su dostupne stranice aplikacije CASIO EDU+.
 • 25.8.2015.
  Sada je dostupno deljenje preko interneta.
 • 30.6.2015.
  Sada su dostupne stranice na italijanskom, poljskom, mađarskom, katalonskom i portugalskom.
 • 1.6.2015.
  Sada su dostupne stranice na arapskom, španskom (evropskom) i španskom (južnoameričkom).
 • 22.4.2015.
  Sada su dostupne stranice na francuskom i holandskom.
 • 23.3.2015.
  Sledeći režim je sada podržan u funkciji prikaza internetskog ekrana.
  • Kompleksni brojevi
  • Osnova brojčanog sistema
  • Statistička izračunavanja
  • Nejednačina
  • Razmera
  • Raspodela
  • Potvrda
  • Unakrsna tabela
 • 23.3.2015.
  Sada su dostupne stranice na nemačkom.