CASIO EDU+

Molnbaserad tjänstapp för tekniska miniräknare från Casio

I appen CASIO EDU+ får du tillgång till ytterligare funktioner som inte är tillgängliga via ClassWiz på en smarttelefon, genom att du skannar motsvarande QR Code-kod från ClassWiz. Det finns funktioner som att rita diagram/formler (Onlinevisualisering), dela diagram/formler (Onlinedelning) och att söka efter metoder (Onlinemanualer).
Appen finjusterar även algoritmen för skanning av QR Code-koder för bättre noggrannhet när du använder den med ClassWiz.

Om

Få studenterna att delta mer aktivt

Med onlinedelning för klasser* kan du kombinera och jämföra inlästa diagram och beräkningsresultat på en och samma skärm, exempelvis vid grupparbeten eller när ni diskuterar resultat.

 • * Klasser kan användas till att visa diagram och formler bredvid varandra i en webbläsare. Klasser konfigureras och hanteras i CASIO EDU+.

Granska enkelt med hjälp av historikfunktionen

I historikfunktionen lagras alla inskannade QR Code-koder. På så sätt kan du visa och granska tidigare diagram och formler när data har rensats från miniräknaren.

 • App Store
 • Google Play

Funktioner

1 QR Code Skanna miniräknardata och rita diagram (Onlinevisualisering)
Visa onlinemanualen för miniräknaren (Onlinemanualer)
2 Class*
(Onlinedelning)
Skapa en ny klass och använd den till att dela miniräknardata
Visa information om en klass
Visa en klass i en webbläsare
3 History Visa tidigare QR Code-koder
Ändra tidigare rubriker
4 Online help Visa den här sidan
5 Inställningar Ändra inställningar för appen

* Klasser kan användas till att visa diagram och formler bredvid varandra i en webbläsare. Klasser konfigureras och hanteras i CASIO EDU+.

Så här använder du CASIO EDU+

På skärmbilderna nedan visas CASIO EDU+ på en iOS-enhet.

1. Skanna en QR Code-kod från ClassWiz

Visa ett diagram genom att skanna QR Code-koden från ClassWiz (Onlinevisualisering)

Exempel: Visa ett sambandsdiagram i läget Statistics


I ClassWiz
Öppna läget Statistics
Välj y=a+bx
Ange statistikdata och tryck på [SHIFT] följt av [OPTN]
QR Code-koden visas
I CASIO EDU+
Starta appen genom att trycka på CASIO EDU+-ikonen
Välj [QR Code]
Skanna QR Code-koden från ClassWiz

Visa diagrammet genom att trycka på ”Open in Safari” (”Open in Browser” i Android)


Visa manualen genom att skanna QR Code-koden (Onlinemanualer)

Exempel: Visa manualen för läget Statistics


I ClassWiz
Välj läget Statistics och tryck på [SHIFT] följt av [OPTN]
QR Code-koden visas

I CASIO EDU+
Välj [QR Code]
Skanna QR Code-koden från ClassWiz

Visa manualen genom att trycka på ”Open in Safari” (”Open in Browser” i Android)


Obs! Första gången du öppnar manualen visas användarvillkoren. Du måste läsa igenom och godkänna användarvillkoren innan du kan visa manualen.


Skanna flera QR Code-koder

Du kan skanna flera QR Code-koder efter varandra på det sätt som beskrivs i guiden som visas i CASIO EDU+.
I nedre högra hörnet av ClassWiz visas aktuellt/totalt antal QR Code-koder
Skanna den första QR Code-koden i CASIO EDU+ och tryck sedan på -knappen i ClassWiz.
ClassWiz visar nästa QR Code-kod i sekvensen.
Skanna den nya QR Code-koden. Upprepa tills alla QR Code-koder har skannats.

2. Klasser och onlinedelning

En klass är en sida som kan användas till att visa och hantera diagram och tabeller från QR Code-koder som skannats in till CASIO EDU+. Du kan skapa klasser i CASIO EDU+.
Genom att jämföra eller kombinera flera datauppsättningar med klasser kan du visa studenternas övningar på en och samma skärm, eller jämföra resultatet från ett grupparbete.

Konfigurera en ny klass och lägga till ClassWiz-data

Välj [QR Code]
Skanna QR Code-koden från ClassWiz
Tryck på "Share with a Class"
Skapa en ny klass genom att trycka på symbolen + uppe till höger
Ange ett namn och en beskrivning för klassen och tryck på "Create"
Ange ett kortnamn för skannade QR Code-data på klassidan och tryck på "Share", så visas data och kortnamnet

Obs!
En "Klass" blir automatiskt raderad om den inte används under ett års tid.
Varje klass kan innehålla upp till 50 datauppsättningar.


Lägga till miniräknardata i en befintlig klass

Välj "QR Code"
Skanna QR Code-koden från ClassWiz
Tryck på "Share with a Class"
Välj den klass du vill lägga till data i
Ange ett kortnamn för skannade QR Code-data på klassidan och tryck på "Share", så visas data och kortnamnet

Visa klassinformation

På den här skärmen visas klassinformation som klassens namn, nummer och en beskrivning. Här kan du också lägga till ClassWiz QR Code-koder i klassen, visa klassen i en webbläsare och skicka e-post med klassens webbadress (URL).
Välj "Class"
Tryck på ikonen för den klass du vill visa
Klassinformationen visas
 • 1 Skanna ClassWiz QR Code-kod och lägg till i klassen
 • 2 Öppna i webbläsare
 • 3 Skicka klassens webbadress via e-post

Visa klassen i en webbläsare

[Metod 1] Starta webbläsaren från appen

Tryck på "Open in Safari" på klasskärmen så öppnas vald webbläsare automatiskt med visning av klassen.
(* På Android-enheter trycker du på "Open in Browser")

Tryck på "Open in Safari" så att Safari startar
(På Android-enheter trycker du på "Open in Browser")

[Metod 2] Ange klassens webbadress

Ange klassnumret i adressfältet i webbläsaren så visas klassen.
Du kan se klassnumret på skärmen med klassinformation.

http://wes.casio.com/class/w1u4-6t41-82tO-ZIL6

[Metod 3] Konfigurera och visa en ny klass i webbläsaren i en dator

Du kan konfigurera en ny klass med knappen ”Skapa en klass” i en vanlig webbläsare i Windows eller liknande.


Om du vill skicka ClassWiz-data till den klass du har skapat måste du först ange klassinformation med någon av följande metoder i CASIO EDU+.


・Klicka på QR Code-ikonen på klassidan i webbläsaren och skanna den QR Code-kod som visas.

Tryck på "Scan Class QR Code"
* Skärmen visas i webbläsaren på datorn
Tryck på QR Code-ikonen och skanna sedan QR Code-koden
Tryck på "Save Class" när QR Code-koden
har skannats

・Ange klassnumret för den klass du har skapat

Tryck på "Enter Class Number"
Ange klassnumret och tryck på "Done"
* Skärmen visas i webbläsaren på datorn

3. Visa och ändra historik


Resultat som skannas in till CASIO EDU+ lagras i appens historik.
Du kan hämta diagram och formler från molnet även när data har rensats från miniräknaren.


Visa tidigare QR Code-koder i historiken

Välj "History"
Resultat som skannats tidigare visas

Redigera historiken

Du kan ändra rubrik, lägga till stjärnor och ta bort poster på skärmen Edit History.
Tryck på -ikonen för den post du vill redigera
Skärmen Edit History visas
 • 1 Ändra rubrik
 • 2 Lägg till stjärna
 • 3 Ta bort från historiken

Systemkrav

 • Skanningsbar QR Code-kod
  CASIO EDU+ kan bara skanna QR Code-koder från ClassWiz.
 • Kontrastinställning
  Om du inte kan skanna QR Code-koder ordentligt kan du prova att sänka kontrasten på det sätt som beskrivs i användarhandboken.
 • Autofokus
  Läs av med en modell som har inbyggd autofokus.
  Du kan inte läsa av Ver.11 QR Code-koder utan autofokus.
 • Grafikupplösning
  Du måste läsa av med en enhet som har en upplösning på 720p eller högre.
  Vi har testat funktionen på följande enheter: 720p/1080p.
 • Avstånd
  Läs av med ett avstånd på 8–10 cm mellan kameran och QR-visningsskärmen.

  Om avläsningen inte fungerar kan du flytta enheten uppåt och nedåt, och prova att ändra avståndet till 7–15 cm.
 • Vinkel
  Låt inte vinkeln (α) mellan avläsningsenheten och QR-visningsskärmen vara större än 15º.

  Försök hålla vinkeln vid 0º, men om det inte går att läsa av ordentligt kan du prova med en vinkel på 0–15º.
 • Ljusstyrka
  Läs av där det är tillräckligt med ljus (mer än 200 lx).
  Det kanske inte går att läsa av QR Code-koden om det är för mörkt.
 • Reflexer
  Var uppmärksam på omgivningen när du läser av så att inget ljus reflekteras i QR Code-koden.

  Det kanske inte går att läsa av QR Code-koden om det reflekteras ljus i den.

Systemkrav

Appen har testats på följande plattformar (augusti 2015)
Resultaten har uppnåtts av CASIO.
Fullt stöd för plattformarna kan inte garanteras.

OS Enhet Utvecklare
iOS 7.1 eller senare iPad 2 Apple Inc.
iPad Air Apple Inc.
iPad mini 3 Apple Inc.
iPhone 4s Apple Inc.
iPhone 5s Apple Inc.
iPhone 6 Apple Inc.
iPhone 6 PLUS Apple Inc.
Android 4.0 eller senare ASUS Nexus 7(2013) Google Inc.
Lenovo YOGA Tablet 2 8 Lenovo Group Ltd.
Samsung Galaxy Tab 7 PLUS Samsung Electronics Co., Ltd
Acer ICONIA A1 Acer Inc.
Huawei Ascend P7 Huawei Technologies Co., Ltd.
LG Optimus L5 LG Electronics Inc.
Samsung Galaxy S3 mini Samsung Electronics Co., Ltd
Xiaomi Redmi 2 Xiaomi Inc.
ZTE Blade Q+ ZTE Corporation.

Apple, iPhone och iPad är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.
App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.
Andra företag och produktnamn är normalt registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive ägare.