Zoznam podporovaných vedeckých kalkulačiek

Rozšírenie kalkulačky

Model Online vizualizácia Online príručka
fx-991EX
fx-570EX
fx-350EX
fx-85EX
fx-82EX
fx-991DE X
fx-87DE X
fx-92 Spéciale Collège
fx-92B Spéciale Collège
fx-991SP X/X II
fx-570SP X/X II
fx-350SP X/X II
fx-82SP X/X II
fx-991AR X
fx-570AR X
fx-95AR X
fx-82AR X
fx-JP900
fx-JP700
fx-JP500
fx-530AZ
fx-991LA X
fx-570LA X
fx-350LA X
fx-82LA X