Informácie o aktualizáciách

 • 13.1. 2016
  Graf regresie je k dispozícii pre štatistické údaje s frekvenciou.
 • 21.12. 2015
  Teraz je možné nastaviť veľkosť kroku mierky grafu vykresleného v režime Tabuľka.
 • 21.12. 2015
  Bol zmenený formát mierky grafu vykresleného v režime Tabuľka.
 • 21.12. 2015
  Teraz je možné nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu grafu regresie.
 • 21.12. 2015
  Teraz je možné nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu korelačného diagramu.
 • 1.12. 2015
  Je možné nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu grafu vykresleného v režime Tabuľka.
 • 1.12. 2015
  Je možné nastaviť synchronizáciu intervalu mierky pre osi X a Y grafu vykresleného v režime Tabuľka.
 • 25.8. 2015
  K dispozícii sú stránky aplikácie CASIO EDU+.
 • 25.8. 2015
  K dispozícii je funkcia Online zdieľania.
 • 30.6. 2015
  K dispozícii sú stránky v taliančine, češtine, poľštine, maďarčine, katalánčine a portugalčine.
 • 6.1. 2015
  K dispozícii sú stránky v arabčine, španielčine (európskej) a španielčine (juhoamerickej).
 • 22.4. 2015
  K dispozícii sú stránky vo francúzštine a holandčine.
 • 23.3. 2015
  Funkcia online zobrazení podporuje nasledujúci režim.
  • Komplexné
  • Základ-N
  • Výpočet štatistiky
  • Nerovnosť
  • Pomer
  • Rozdelenie
  • Overenie
  • Tabuľkový hárok
 • 23.3. 2015
  K dispozícii sú stránky v nemčine.