Lista med godkända tekniska miniräknare

Calculator Extension

Modell Onlinevisualisering Onlinemanualer
fx-991EX
fx-570EX
fx-350EX - -
fx-85EX - -
fx-82EX - -
fx-991DE X
fx-87DE X
fx-92 Spéciale Collège
fx-92B Spéciale Collège
fx-991SP X / X II
fx-570SP X / X II
fx-350SP X / X II - -
fx-82SP X / X II - -
fx-991AR X
fx-570AR X
fx-95AR X - -
fx-82AR X - -
fx-JP900
fx-JP700 - -
fx-JP500 - -
fx-530AZ - -
fx-991LA X
fx-570LA X
fx-350LA X - -
fx-82LA X - -